Навигација

ЗП33 - Механичке операције

Спецификација предмета
НазивМеханичке операције
АкронимЗП33
Студијски програмсви
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ5.0Статус предметаобавезан предмет
  Условљност другим предметомМеханика флуида, Увод у хемијско инжењерствоОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаОспособљавање студената да критички и аналитички размишљају у светлу феномена преноса количине кретања и основних инжењерских принципа, те да доносе одлуке и бирају адекватне операције и уређаје. Упознавање са начином резоновања, логике и терминологије у овој области, упознавање са изворима информација. Упознавање са различитим механичким операцијама и детаљније проучавање основних.
  Исходи учења (стечена знања)Способност самосталног прорачуна основних механичких операција и уређаја.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеСтрујање реалних флуида. Енергетски биланс стационарног струјања. Прорачун ; губитака услед подужног трења и месних отпора. Мерење локалне и средње брзине. Карактеристике струјних мрежа. Уређаји за транспорт флуида. Димензиона анализа и теорија сличности. Опструјавање. Релативно кретање флуида и честице. Сферичност и еквивалентни пречник. Слободно и стешњено таложење. Таложење у гравитационом пољу. Основне хидромехаичке операције: таложење, класификација и сепарација. Основни типови уређаја. Центрифугисање. Таложење у центрифугалном пољу. Уређаји за центрифугисање. Струјање флуида кроз порозну средину. Основни типови контактора са пакованим слојем честица. Филтрација. Дисконтинуални и континуални уређаји за филтрацију. Флуидизација, пнеуматски и хидраулички транспорт. Теоријски принципи и примена. Врсте флуидизације. Модификовани флуидизовани слојеви. Пнеуматски и хидраулички транспорт. Мешање. Теоријски принципи и типови мешалица. Примена димензионе анализе. Прорачун снаге мешалице. ;
  Садржај практичне наставеРачунске вежбе које прате теоријску наставу.
  Литература
  1. Материјал са предавања, скрипта
  2. Цвијовић, С., Бошковић-Враголовић,Н., Пјановић, Р., Феномени преноса и технолошке операције-збирка задатака са изводима из теорије, ТМФ, 2006
  3. Вулићевић, Д., Технолошке операције – Дијаграми, номограми и табеле, Технолошко-металуршки факултет, Београд 1997.
  4. McCabe,W.K., Smith,J.C., Harriot,P., Unit Operations of Chemical Engineering, McGraw-Hill, New York, 2005.
  5. Sinnott,R.K., Coulson&Richardsons Chem.Eng., Vol. 6, Pergamon Press, Oxford, 1993.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  220
  Методе извођења наставеПредавања, рачунске вежбе, консултације
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавањаПисмени испит30
  Практична наставаУсмени испит
  Пројекти
  Колоквијуми70
  Семинари