Навигација

ЗП313 - Биохемија

Спецификација предмета
НазивБиохемија
АкронимЗП313
Студијски програмсви
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ5.0Статус предметаобавезан предмет
  Условљност другим предметомОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаЦиљ предмета је да се студенти упознају са основним биохемијским процесима у живој ћелији. Познавање биохемијских процеса је неопходно у метаболичком инжењерству, а представља основу за разумевање и управљање процесима производње биотехнолошких продуката. ; ;
  Исходи учења (стечена знања)По завршеном курсу, студент би требало да је у стању да примени специфична стручна знања у процесима биосинтезе ћелијских конституената и метаболита. Такође би требало да применом стеченог знања и стручних информација буде у стању да развија стратешке приступе задацима у производњи, чувању и примени прехрамбених, фармацеутских и других биотехнолошки добијених производа.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеБиохемија проучава процесе који се одигравају у живој ћелији, а који имају за циљ обезбеђење живота и раста ћелије. Биохемијски процеси се базирају на два основна аспекта: продукцији енергије која настаје разградњом хранљивих материја и синтези интермедијара неопходних за продукцију биомасе. ; Предмет садржи поглавља: биоенергетика, ензими као биолошки катализатори, биолошке оксидације, интермедијарни метаболизам, метаболизам (катаболизам и анаболизам) угљених хидрата, масти, беланчевина, нуклеинских киселина, неорганских соли, воде, витамина. ;
  Садржај практичне наставеПрактична настава се одвија у оквиру предмета Лабораторијска пракса . Студијски истраживачки рад се одвија кроз самосталну припрему семинара.
  Литература
  1. Д. Величковић, Основи биохемије за студенте биотехничких факултета, Универзитет у Београду, 1998, 2006.
  2. D.Voet, J-Voet, Introduction to Biochemistry, Wiley&Sons, 2001.
  3. С. Шилер Маринковић, Биохемија, мултимедијална предавања на ЦД.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  301
  Методе извођења наставеНастава се изводи у облику презентација на видео биму и семинара.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавањаПисмени испит60
  Практична наставаУсмени испит
  Пројекти
  Колоквијуми30
  Семинари10