Навигација

ЗП31 - Основи реакторског инжењерства

Спецификација предмета
НазивОснови реакторског инжењерства
АкронимЗП31
Студијски програмсви
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ5.0Статус предметаобавезан предмет
  Условљност другим предметомУслов за слушање: 90 ЕСПБ; Услов за полагање: положени испити из предмета Математика 2, Диференцијалне једначине и Увод у ХИОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаСтицање основних знања из области реакторског инжењерства која обухватају познавање: концепта идеалних реактора, решавање пројектних једначина идеалних реактора, неизотермни и нестационарни рад идеалних реактора, анализу кинетичких података и димензионисање реактора за сложене реакционе системе.
  Исходи учења (стечена знања)На основу знања стечених у оквиру овог курса студенти су способни са самостално решавају једноставније проблеме из области лабораторијског и индустријског рада хемијских реактора.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеМатеријални биланси идеалних реактора; Хемијске реакције и кинетички изрази за брзину хемијске реакције; Димензионисање идеалних реактора и поређење ефикасности; Нестационаран рад идеалних реактора; Прикупљање експерименталних кинетичких података и њихова анализа; Цевни реактор са рециклом и аутокатализоване реакције; Неизотерман рад идеалних реактора; Димензионисање неизотермних реактора; Пројектовање реактора за сложене реакције.
  Садржај практичне наставеУ оквиру практичне наставе обрађују се примери из области: Материјални биланси идеалних реактора; Димензионисање идеалних реактора; Економика рада хемијских реактора; Нестационаран рад идеалних реактора; Прикупљање експерименталних кинетичких података и њихова анализа; Цевни реактор са рециклом и аутокатализоване реакције; Неизотерман рад идеалних реактора; Димензионисање неизотермних реактора; Пројектовање реактора за сложене реакције.
  Литература
  1. Основи реакторског инжењерства. Ирена Жижовић, Технолошко-металуршки факултет, Београд 2010., ИСБН 978-86-4701-268-0
  2. Основи теорије и пројектовања хемијских реактора. Octave Levenspiel (превод Г. Јовановић и Н. Чатиновић), Технолошко-металуршки факултет 1991.
  3. Интерне скрипте: Основи реакторског инжењерства, Дејан Скала
  4. Elements of chemical reaction engineering. S. Fogler, Prentice Hall 3rd Ed. 1999.
  5. The Chemical Reactor Omnibook. Octave Levenspiel, OSU 1979.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  220
  Методе извођења наставеТеоријска настава и практични примери (димензионисање хемијских реактора). Консултације.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавањаПисмени испит55
  Практична наставаУсмени испит
  Пројекти
  Колоквијуми40
  Семинари