Навигација

ЗП22 - Термодинамика

Спецификација предмета
НазивТермодинамика
АкронимЗП22
Студијски програмсви
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ6.0Статус предметаобавезан предмет
  Условљност другим предметомТехничка физика IОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаУпознавање са термодинамичким принципима и њиховом применом на неке процесе из индустријске праксе.
  Исходи учења (стечена знања)Студенти стичу знања на основу којих могу постављати масене, енергетске и билансе ентропије за процесе у апаратима хемијске или сродних индустрија. Оспособљени су да одреде термодинамичке величине стања идеалног гаса и реалних флуида.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеI ОСНОВНЕ ПОСТАВКЕ ТЕРМОДИНАМИКЕ. Термодинамички системи и величине стања. Идеалан гас и реални флуиди. Повратни и неповратни процеси. Топлота и рад. ; II ЗАКОН ОДРЖАЊА МАСЕ, ЕНЕРГИЈЕ. Опште једначине биланса за отворен и затворен систем. Закон одржања масе. Закон одржања енергије (први закон термодинамике). Примена биланса енергије на стационарне и нестационарне процесе са идеалним гасом и реалним флуидима. ; III ДРУГИ ЗАКОН ТЕРМОДИНАМИКЕ, БИЛАНС ЕНТРОПИЈЕ. Биланс ентропије за стационарне и нестационарне процесе. Принцип повећања ентропије за затворен, отворен и изолован систем. Примена другог закона термодинамике: ексергија и анергија топлоте, реверзибилан рад и радна способност. Механички и термодинамички губитак рада. Губитак ексергије. ; IV ПРОЦЕСИ У ТЕРМИЧКИМ УРЕЂАЈИМА, ПОСТРОЈЕЊИМА. Процеси у енергетском постројењу са парном турбином. Ранкинов циклус са органским флуидима. Когенерација. Процеси хлађења. ; V ВЛАЖАН ВАЗДУХ. Идеалне гасовите смеше. Величине стања влажног ваздуха. Процеси са влажним ваздухом. ; VI ПРОЦЕСИ САГОРЕВАЊА. Топлотни ефекти сагоревања горива. Потрошња кисеоника и ваздуха. Продукти сагоревања.
  Садржај практичне наставеРачунски примери који прате теоријску наставу.
  Литература
  1. B. Djordjević, V. Valent, S. Šerbanović, M. Kijevčanin: Termodinamika, TMF, Beograd, 2012.
  2. Jones, J.B., Dugan, R.E., Engineering Thermodynamics, Prentice-Hall, New Jersey, 1996.
  3. Cangel, V., Boles, M., ''Thermodynamics: An Engineering Approach'', McGraw-Hill, New York, 2008.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  320
  Методе извођења наставеПредавања и рачунске вежбе.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавањаПисмени испит30
  Практична наставаУсмени испит
  Пројекти
  Колоквијуми70
  Семинари