Навигација

ЗП105 - Социологија

Спецификација предмета
НазивСоциологија
АкронимЗП105
Студијски програмсви
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ3.0Статус предметаобавезан предмет
  Условљност другим предметомнема условаОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаДа студентима пружи основна сазнања о друштву, друштвеној структури и развоју; карактеристикама савремених друштава и важним друштвеним појавама, односима и процесима. Та знања су део општег, али и стручног образовања инжењера ( тиме ће будући инжењери лакше и боље развијати своје стручне квалитете познавајући друштво у коме делују).
  Исходи учења (стечена знања)Социологија пружа основне појмове и научне категорије и знања, која омогућују лакше усвајање знања из предмета који имају јасну друштвену димензију(економија, екологија, економика, менаџмент). Лакше праћење утицаја технолошких промена на друштво и обрнуто.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеНастанак и развој социологије; најважније социолошке теорије;методе истраживања; процес глобализације;нације;национална држава и национализам; класе и социјална стратификација; породица и брак; религија;масовни медији и комуникације; подела и професионализација рада; индустријска и научно технолошка револуција; нове технологије; друштвене промене и постиндустријска друштва; одрживи развој и животна средина.
  Садржај практичне наставеОдвија се на вежбама по одабраним темама из теоријског садржаја наставе а студенти се обучавају практичној примени неких социолошких истраживачких техника ( нпр.анкета,статистички метод и др.)
  Литература
  1. Радосављевић, Д.,Покрајац,С., Увод у социологију, ТМФ, Београд, 2013.
  2. E.Gidens, Социологија, економски факултет, Београд, 2003.
  3. П. Раденовић, Д. Радосављевић, Практикум из социологије рада, Академска мисао, Београд 2002.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  21
  Методе извођења наставеПредавања, вежбе, одбрана семинарских радова, реализација колоквијума као и интерактивна настава кроз расправе о семинарским радовима.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања5Писмени испит40
  Практична настава5Усмени испит
  Пројекти
  Колоквијуми25
  Семинари25