Навигација

ТЕТ315 - Технички текстилни материјали

Спецификација предмета
НазивТехнички текстилни материјали
АкронимТЕТ315
Студијски програмсви
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ3.0Статус предметаизборни предмет
   Условљност другим предметомПоложен испит из предмета „Текстилна влакна“Облик условљености
   Циљеви изучавања предметаЦиљ предмета је упознавање са теоријским основама добијања техничких текстилних материјала, као и њиховом структуром, својствима и областима примене.
   Исходи учења (стечена знања)Студенти су оспособљени да знања из техничких текстилних матријала могу користити као теоријску и практичну подлогу у осталим струкама текстилног инжењерства. Студенти добијају потребна знања за рад у индустријским условима и у области промета текстилним сировинама.
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеПредмет даје знања из хемије и технологије техничких текстилних материјала, а са посебним акцентом на његову структуру, својства, поступке оплемењивања и области примене. Предметом су обухваћени: класификација и тржиште техничких текстилних материјала; техничка влакна и пређе; техничке текстилне површине; текстил за заштиту од топлоте и пламена; текстилом ојачани композитни материјали; водонепропустиви и паропропустиви текстилни матријали; филтрациони текстилни материјали; текстил у грађевинарсту; геотекстил; текстил у области транспорта; медицинкси текстил; заштитини текстилни материјали специјалне намене, као и поступци оплемењивања техничког текстила. ; ;
   Садржај практичне наставеПредмет не садржи практичну наставу
   Литература
   1. П.Д.Шкундрић, М.М.Костић, Технички текстил, интерни материјал, ТМФ, Београд, 1998
   2. белешке са предавања
   3. Handbook of Technical Textiles, eds. A.R.Horrocks, S.C.Anand, Woodhead Publishers Ltd., Cambidge, 2000
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   300
   Методе извођења наставеНастава се реализује кроз предавања и израду домаћих задатака.
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавањаПисмени испит
   Практична наставаУсмени испит60
   Пројекти
   Колоквијуми
   Семинари