Навигација

ТЕТ22 - Термодинамика са термотехником

Спецификација предмета
НазивТермодинамика са термотехником
АкронимТЕТ22
Студијски програмсви
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ6.0Статус предметаобавезан предмет
  Условљност другим предметомТехничка физикаОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаУпознавање са термодинамичким принципима и њиховом применом на неке процесе из индустријске праксе.
  Исходи учења (стечена знања)Студенти стичу знања на основу којих могу постављати масене, енергетске и билансе ентропије за процесе у апаратима хемијске или сродних индустрија. Оспособљени су да одреде термодинамичке величине стања идеалног гаса и реалних флуида. Користе прорачуне везане за пренос топлоте провођењем, прелазом и зрачењем.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеI ОСНОВНЕ ПОСТАВКЕ ТЕРМОДИНАМИКЕ. Термодинамички системи и величине стања. Идеалан гас и реални флуиди. Повратни и неповратни процеси. Топлота и рад. ; II ЗАКОН ОДРЖАЊА МАСЕ, ЕНЕРГИЈЕ. Опште једначине биланса за отворен и затворен систем. Закон одржања масе. Закон одржања енергије (први закон термодинамике). Примена биланса енергије на стационарне и нестационарне процесе са идеалним гасом и реалним флуидима. ; III ДРУГИ ЗАКОН ТЕРМОДИНАМИКЕ, БИЛАНС ЕНТРОПИЈЕ. Биланс ентропије за стационарне и нестационарне процесе. Принцип повећања ентропије за затворен, отворен и изолован систем. Примена другог закона термодинамике: ексергија и анергија топлоте, реверзибилан рад и радна способност. Механички и термодинамички губитак рада. Губитак ексергије. ; IV ПРОЦЕСИ У ТЕРМИЧКИМ УРЕЂАЈИМА, ПОСТРОЈЕЊИМА. Процеси у енергетском постројењу са парном турбином. Ранкинов циклус са органским флуидима. Когенерација. Процеси хлађења. ; V ВЛАЖАН ВАЗДУХ. Идеалне гасовите смеше. Величине стања влажног ваздуха. Процеси са влажним ваздухом. ; VI ПРОЦЕСИ САГОРЕВАЊА. Топлотни ефекти сагоревања горива. Потрошња кисеоника и ваздуха. Продукти сагоревања. ; VII ПРЕНОС ТОПЛОТЕ. Механизми преноса топлоте. Стационарно и нестационарно провонење топлоте. Прелаз топлоте без и при фазној трансформацији флуида. Теорија сличности. Корелације за прелаз топлоте. Пролаз топлоте. Размењивачи топлоте. Пренос топлоте зрачењем.
  Садржај практичне наставеРачунски примери који прате теоријску наставу.
  Литература
  1. B. Djordjević, V. Valent, S. Šerbanović: Termodinamika sa termotehnikom, TMF, Beograd, 2007.
  2. B. Djordjević, V. Valent, S. Šerbanović: Zbirka zadataka iz Termodinamike sa termotehnikom, TMF, Beograd, 2004.
  3. Референтна литература:
  4. Cangel, V., Boles, M., ''Thermodynamics: An Engineering Approach'', McGraw- Hill, New York, 2008.
  5. Bergman, T.L., Lavine, A.S., Incropera, F., DeWitt, D., ''Introduction to Heat Transfer'', Wiley, New York, 2011.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  420
  Методе извођења наставеПредавања и рачунске вежбе.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавањаПисмени испит30
  Практична наставаУсмени испит
  Пројекти
  Колоквијуми
  Семинари70