Навигација

МЗМ1 - Математичка обрада експерименталних података

Спецификација предмета
НазивМатематичка обрада експерименталних података
АкронимМЗМ1
Студијски програмсви
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ5.0Статус предметаобавезан предмет
  Условљност другим предметомПоложена Математика 1 и Математика2Облик условљености
  Циљеви изучавања предметаЦиљ предмета је да студенти науче основне појмове и тврђења из следећих области: из теорије вероватноће , математичке статистике и метода извођења емпиријских формула.
  Исходи учења (стечена знања)Оспособљеност студената да знања стечена у овом наставном предмету успешно користе у савладавању градива других наставних предмета, које се изучавају на Факултету, из области природних и техничко-технолошких наука. Оспособљеност студената да стечена математичка знања користе у решавању техничких и технолошких проблема, као и у математичкој обради експерименталних података.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеВероватноћа- дефиниције вероватноће, особине , случајна променљива, најважније дискретне и непрекидне расподеле , вишедимензионалне случајне променљиве , најважније вишедимензионалне расподеле, нумеричке карактеристике расподела, централна гранична теорема; Статистика- случајни узорак, примери најважнијих статистика, таблично и графичко приказивање статистичких података , тачкасте и интервалне оцене параметара, параметарски и непараметарски тестови, регресија (линеарна. нелинеарна, вишедимензионална).
  Садржај практичне наставе; После излагања теорије решавају се примери, односно задаци којима се илуструју појмови и њихови међусобни односи изложени у теоријском делу наставе. Осим тога, постављају се и решавају задаци којима се илуструје и увежбава примена стечених теоријских знања у решавању проблема у природним и техничко-технолошким наукама. ;
  Литература
  1. • Н.Миличић, М. Обрадовић, Елементи више математике ( теорија са примерима и задацима), Академска мисао, Београд, 2003.
  2. • Н.Миличић, М. Обрадовић, Збирка задатака из више математике, Академска мисао, Београд, 2004.
  3. .
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  220
  Методе извођења наставеПредавања у оквиру којих се излаже теорија и раде задаци у којима се показује примена изложене теорије
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавањаПисмени испит60
  Практична наставаУсмени испит
  Пројекти
  Колоквијуми40
  Семинари