Навигација

МТЕТ1 - Наука о влакнима

Спецификација предмета
НазивНаука о влакнима
АкронимМТЕТ1
Студијски програмТекстилна технологија
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ7.0Статус предметаобавезан предмет
  Условљност другим предметомОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаСтицање теоријских и практичних знања из структуре, својстава, добијања и примене текстилних влакана.
  Исходи учења (стечена знања)Студенти су оспособљени да знања из влакана могу користити као теоријску и практичну подлогу у осталим струкама текстилног инжењерства. Студенти добијају основна знања за рад у индустрији хемијских влакана, текстилној индустрији, у области промета текстилним сировинама и др.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеПредмет је конципиран тако да даје фундаментална знање из хемије и технологије текстилних влакана, њихове структуре, својстава и примене. Предметом су обухваћени: класификација текстилних материјала и врсте влакана; структура полимера за влакна и влакана; микро- и макроструктура влакана; основна својства влакана и њихова веза са структуром; синтеза полимера за влакна; влакна из смеше полимера и обликовање полимера у влакна; прерада влакана у полупроизводе и готове производе.
  Садржај практичне наставеУ оквиру практичне наставе студенти проучавају геометријска својства влакана; физико-механичка својства влакана као показатељ квалитета; сорпциона својства и квашење влакана; термичка својства и запаљивост влакана, и сл. Лабораторијским вежбама су обухваћени и производња хемијских влакана; модификовање влакана и карактерисање молекулске и надмолекулске структуре влакана.
  Литература
  1. Р.С.Јовановић, Едиција Наука о влакнима и технологија влакана, I Основи науке о влакнима, Грађевинска књига, Београд, 1988.
  2. Р.С.Јовановић, Едиција “Наука о влакнима и технологија влакана”, II Природна и хемијска целулозна влакна, Грађевинска књига, Београд, 1989
  3. Р.С.Јовановић, Едиција “Наука о влакнима и технологија влакана”, III Природна и хемијска протеинска влакна, Грађевинска књига, Београд, 1989
  4. Р.С.Јовановић, Едиција “Наука о влакнима и технологија влакана”, IV Органска синтетизована влакна, Грађевинска књига, Београд, 1990
  5. Р.С.Јовановић, П.Д.Шкундрић, М.М.Костић, Текстилна влакна, лабораторијски практикум, интерни материјал, ТМФ, Београд, 1991
  6. S. B. Warner, Fiber Science, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, 1995
  7. A. Nakamura, Fiber science and technology, Science Publishers, Enfield, New Hampshire, 2000
  8. 8. T. Nakajima, Advanced fiber spinning technology, Woodhead Publishing Ltd, Cambridge, 1994
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  303
  Методе извођења наставеНастава се реализује кроз предавања, израду експерименталних вежби и домаћих задатака.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавањаПисмени испит
  Практична наставаУсмени испит
  Пројекти
  Колоквијуми
  Семинари