Навигација

МИН491 - Основи електрометалургије

Спецификација предмета
НазивОснови електрометалургије
АкронимМИН491
Студијски програмМеталуршко инжењерство
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ3.0Статус предметаизборни предмет
   Условљност другим предметомН/АОблик условљености
   Циљеви изучавања предметаЦиљ предмета је да студенте упозна са основама теоријских и практичних знања која им омогућују даље изучавање и бављење одговарајућим технологијама електрометалургије
   Исходи учења (стечена знања)После успешног савладавања предмета студенти су: (i) стекли основна теоријска знања која им омогућавају даље изучавање електрометалургије, (ii) овладали основним вештинама за практичну примену постојећих технологија електрометалургије, (iii) стекли комуникационе и социјалне компетенције у дефинисању проблема и потребом за тимским радомо
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеОСНОВНИ ПОЈМОВИ. Граница фаза и електрохемијски двојни слој. Стандардни потенцијали. Спонтане реакције у електрохемијским системима. Цементација метала. Електролиза. Теоријски напон разлагања. Редослед одигравања реакција на аноди и катоди. Брзина електрохемијских реакција и пренапетост. ЕНЕРГЕТСКИ ПАРАМЕТРИ ЕЛЕКТРОХЕМИЈСКОГ РЕАКТОРА. Проводљивост раствора и растопа електролита. Фарадејев закон електролизе и искоришћење струје. Напон електрохемијског реактора и искоришћење напона и енергије. Утрошак електричне енергије по јединици масе производа. Енергетски и материјални биланс система. Оптимизација електрохемијских параметара. Упоредна анализа електролизе раствора и растопа., ТЕОРИЈСКИ ОСНОВИ ЕЛЕКТРОХЕМИЈСКЕ РАФИНАЦИЈЕ МЕТАЛА. Електролиза система са растворном анодом. Механизам елиминације примеса. Основи технологије електрохемијске рафинације бакра. ТЕОРИЈСКИ ОСНОВИ ЕЛЕКТРОХЕМИЈСКЕ ПРОИЗВОДЊЕ МЕТАЛА. Електролиза система са нерастворном анодом. Анодни материјали. Електрокатализа. Истовремено издвајање метала и водоника на катоди. Утицај примеса на брзину издвајања водоника и искоришћење струје. Пречишћавање електролита. Основи технологије електрохемијског добијања цинка. Амалгамска металургија. Електролиза растопа- основи технологије електрохемијског добијања алуминијума, алкалних и земноалкалних метала. Галванизација. МОРФОЛОГИЈА ЕЛЕКТОХЕМИЈСКИ ИСТАЛОЖЕНИХ МЕТАЛА. Могући облици металних талога. Параметри контроле облика талога при добијању и рафинацији метала. Дифузно контролисано таложење метала. Добијање металних прахова. OСНОВИ ЗАШТИТЕ ЧОВЕКОВЕ ОКОЛИНЕ У ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГИЈИ
   Садржај практичне наставе
   Литература
   1. К. И. Попов, Б. Н. Гргур, ОСНОВИ ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГИЈЕ, Технолошко-металуршки факултет, Београд, 2002, уџбеник
   2. Константин И. Попов, Стојан С. Ђокић, Бранимир Н. Гргур, Fundаmentаl Aspects of Electrometаllurgy, Kluwer Acаdemic/Plenum Puбlishers, New York, 2002.
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   300
   Методе извођења наставеПредавања која укључују демонстрационе експерименте, уз активно учешће студената у наставном програму кроз дискусије и консултације, као и изради теста
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавања50Писмени испит
   Практична наставаУсмени испит50
   Пројекти
   Колоквијуми
   Семинари