Навигација

МИН475 - Алуминијумске легуре-својства и примена

Спецификација предмета
НазивАлуминијумске легуре-својства и примена
АкронимМИН475
Студијски програмсви
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ5.0Статус предметаизборни предмет
  Условљност другим предметомУслов за похађање: одслушан предмет Деформационо процесирање металаОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаУпознавање са структуром, механизмима ојачавања, условима термо-механичке прераде и својствима Al и Al-легура, које имају широку област примене у савременој индустријској пракси и у свакодневном животу.
  Исходи учења (стечена знања)Стицање знања која омогућавају да се избором одговарајућих параметара термо-механичке прераде постигну захтевана својства и структура Al-легура у зависности од њихове намене.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеСавремени концепт производње и прераде алуминијума (Bayer-ов процес, Hall-Heroult-ов процес, DC ливење, рециклажа, прерада ваљањем, пресовањем, обликовањем, итд.). Класификација Al-легура: 1) Al-легуре за ливење и 2) Al-легуре за деформацију. Систем означавања легура и стања. Својства Аl и Аl-легура, главне области примене. Развој Аl-легура. Механизми ојачавања: (i) деформационо ојачавање, (ii) растварајуће ојачавање, (iii) таложно ојачавање, (iv) ојачавање рафинацијом зрна. Хемијски састав, термо-механичка прерада и својства легура које се: (i) термички не обрађују (серије 1xxx, 3xxx, 5xxx), и (ii) термички обрадивих легура (серије 2xxx, 6xxx, 7xxx). Својства и примена Al-легура за ливење. Корозиона својства Аl и Аl-легура и утицај структуре на корозиону постојаност. Al-легуре као конструкциони материјали. Примери производње Al-лименки, лимова или трака за транспортна средства (аутомобили, бродови, железничка транспортна средства, авио индустрија, итд.). Избор и примена алуминијумских легура за одговарајућу намену.
  Садржај практичне наставе1. Растварајуће и деформационо ојачавање. ; 2. Утицај величине зрна на ојачавање. ; 3. Ефекат таложног ојачавања. ; 4. Нумеричка анализа ефеката ојачавања (Kocks-Mecking, Voce-ова анализа). ;
  Литература
  1. E.Romhanji, Autorizovana predavanja - Aluminijumske legure – Svojstva i Primena
  2. D.G. Altenpohl, Aluminum: Technology, Applications, and Environment, TMS, 1999.
  3. I.J. Polmear, Light Alloys, IVth edition, Elsevier, 2006.
  4. M.Popović, Aluminijum-magnezijum legure: struktura, svojstva i deformacija, SIMS, 2010.
  5. J.E.Hatch, Aluminum:Properties and Physical Metallurgy, ASM, 1984.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  310
  Методе извођења наставеTеоријска настава, експерименталне вежбе, презентације, семинарски рад;
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавањаПисмени испит
  Практична наставаУсмени испит60
  Пројекти
  Колоквијуми
  Семинари40