Навигација

МИН33 - Механика и деформационо понашање метала

Спецификација предмета
НазивМеханика и деформационо понашање метала
АкронимМИН33
Студијски програмМеталуршко инжењерство
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ6.0Статус предметаобавезан предмет
  Условљност другим предметомУслов за похађање предмета: одслушан предмет Физика чврстоће и пластичностиОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаУпознавање са појмовима напона и деформације у чврстом телу и анализа деформационог понашања материјала у зависности од напонског стања, структуре и параметара процеса као што су брзина и температура деформације.
  Исходи учења (стечена знања)Разумевање фундаменталних аспеката механичког и деформационог понашања метала и стицање знања која омогућавају сагледавање комплексног утицаја структуре метала на деформационо понашање метала.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеКонцепт напона и деформације у чврстом телу. Услови равнотеже. Једноосно, двоосно и троосно напонско стање. Главни нормални и главни тангенцијални напони. Октаедарски напони. Трансформација напонског стања. Конструкција Mohr-ових кругова. Тензор напона. Деформација. Дилатација запремине при деформацији. Тензор деформације. Еластичност. Пластична деформација. Критеријуми пластичног попуштања – Tresca i von Mises-ов критеријум. Ефективни напон и деформација. Рад при пластичној деформацији. Анизотропија. Деформационе – механичке особине метала. Једноосно затезање. Пластична нестабилност - Considère-ова анализа. Hill-ова анализа локализације деформације при затезању лимова. Аналитичко описивање зависности напон-деформација (σ-ε). Утицај брзине деформације на механичке особине. Пластична нестабилност и осетљивост на брзину деформације. Модул опружности. Затезна и ударна жилавост. Концентратори напона. Деформација метала на повишеним температурама. Пузање. Суперпластичност. Основни елементи теста сажимањем. Карактеристични видови напонско-деформисаних стања: Торзија. Напонско стање у танким лимовима. Напонско стање у цилиндричном суду.
  Садржај практичне наставеАнализа показатеља пластичне деформације (апсолутна, релативна и стварна деформација) и провера закона сталности запремине при пластичној деформацији. Анализа дијаграма затезања: а) одређивање номиналног (стварног) напрезања и деформације и б) конструкција номиналне и стварне криве ојачавања. Анализа стварне криве ојачавања применом параболичних (Hollomon, Ludwik, Swift) и сатурационог (Voce) математичког модела. Анализа пластичне нестабилности код једноосног затезања цилиндричних и пљоснатих епрувета (Considère-ова и Hill-ова анализа). Анализа параметара деформационог ојачавања и одређивање коефицијента осетљивости на брзину деформације. Затезна и ударна жилавост и модул опружности. Одређивање фактора пластичне анизотропије. Тест сажимања.
  Литература
  1. E. Romhanji, Mehanika i metalurgija deformacije metala, Beograd-TMF, 2011.
  2. D.W.A.Rees, The Mechanics of Solids and Structures, McGraw-Hill, 1990.
  3. R.H.Wagoner, J.L.Chenot, Fundamentals of Metal Forming, J.Wiley&Sons, Inc., 1996.
  4. C.D.Irving, Introduction to Principal Stresses & Mohr Stress Circle, The Inst.Met., 1978.
  5. G.E.Dieter, Mechanical Metallurgy, McGraw-Hill, 1986.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  320
  Методе извођења наставеПредавања; Рачунски примери и лабораторијске вежбе;
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавањаПисмени испит
  Практична настава40Усмени испит60
  Пројекти
  Колоквијуми
  Семинари