Навигација

МХСОПИ - Сигурност опреме у процесној индустрији

Спецификација предмета
НазивСигурност опреме у процесној индустрији
АкронимМХСОПИ
Студијски програмХемијско инжењерство
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ4.0Статус предметаизборни предмет
  Условљност другим предметом-Облик условљености
  Циљеви изучавања предметаЦиљ предмета је упознавање студената са могућим отказима опреме у постројењима процесне индустрије и узроцима и последицама њиховог настанка. ; Студенти ће научити о савременим методама и уређајима којима се обезбеђује сигуран рад и спречавање настанка отказа.
  Исходи учења (стечена знања)Кроз планирани наставни програм, анализу примера из индустрије и израду самосталног пројектног задатка, студенти стичу потребно знање о поступцима превенције настанка различитих видова отказа процесне опреме. Стечено знање ће моћи да примене у свакодневној инжењерској пракси.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеУводна разматрања. Преглед техничке регулативе у области обезбеђења сигурности опреме под притиском. Појам инспекцијског надзора. ; Обезбеђење сигурности при пројектовању и изради опреме. Контрола конструкционог решења и материјала. Обезбеђење поузданог рада раздвојивих и нераздвојивих спојева материјала. Испитивање притиском. Израда техничке документације. Преглед уређаја сигурности: избор конструкционог решења и начини уградње. ; Узроци оштећења и могућег отказа опреме у експлоатацији. Откази изазвани механичким, термичким, корозионим и комбинованим дејством радних медијума. Одржавање опреме, примена метода испитивања без разарања (ИБР методе). ; Дефинисање ризика отказа опреме. Квантитативно представљање и праћење ризика: формирање мапе и матрице ризика. Концепт "процуривања пре лома" (leak before break) код опреме под притиском. Примена "Р5" и "Р6" поступака за оцену могућности појаве отказа, дијаграм анализе лома (FAD). Основе SINTAP методе као важећег поступка за процену структурног интегритета у Европској Унији.
  Садржај практичне наставеАнализа примера отказа опреме хемијске процесне индустрије, енергетских постројења и фармацеутске индустрије. Рачунске вежбе садрже примере обезбеђења сигурности: прорачун уређаја сигурности, нумеричку анализу појаве оштећења и отказа опреме под притиском, примену концепта ризика, одређивање структурног интегритета конструкција у којима је методама ИБР откривено оштећење применом Р5 и Р6 поступака и SINTAP Fitness-for-Service демонстрационог програмског пакета.
  Литература
  1. Писани изводи са предавања (handouts) и материјал са вежби
  2. С. Путић, М. Ракин, Прорачун, израда и експлоатација опреме у процесној индустрији, интерна скрипта Катедре за ОТН, Технолошко-металуршки факултет, Универзитет у Београду, 2008.
  3. S. Putić, M. Rakin, Strength of materials, Faculty of Technology and Metallurgy, University of Belgrade, 2008.
  4. М. Ракин, Локални приступ жилавом лому металних материјала, СИМС, Београд, 2009.
  5. М. Ракин, С. Путић, Н. Томовић, Б. Гњатовић, Опрема у фармацеутском инжењерству, приручник, Технолошко-металуршки факултет, Универзитет у Београду, 2010.
  6. R.C. Rosaler, Standard Handbook of Plant Engineering, third edition, McGraw-Hill, 2004.
  7. P. Carson, C. Mumford, Hazardous Chemical Handbook, second edition, Butterworth-Heinemann, 2002.
  8. R. Keith Mobley (Editor), Plant Engineering Handbook, Butterworth-Heinemann, 2001.
  9. D. J. Smith, Reliability, Maintainability and Risk, 7th Edition, Elsevier, 1995.
  10. R-Code, vers. 4.2 Demonstration Programme, British Energy, 2003.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  220
  Методе извођења наставеПредавања и рачунске вежбе у учионици (коришћење видео пројектора и рачунара, графоскопа и табле). Рад пројекта коришћењем лиценцираног MS Office програма и демонстрационих пакета наведених у литератури. Посета индустријском погону хемијске / фармацеутске индустрије.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања15Писмени испит
  Практична настава25Усмени испит40
  Пројекти
  Колоквијуми20
  Семинари