Навигација

МХОХ5 - Органске везујуће супстанце

Спецификација предмета
НазивОрганске везујуће супстанце
АкронимМХОХ5
Студијски програмХемијско инжењерство
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ4.0Статус предметаизборни предмет
  Условљност другим предметомНема условаОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаУпознавање студената са основним принципима синтезе полифункционалних органских једињења која се примењују за модификацију материјала, везивање и спајање различитих компоненти система. Упознавање студената са методологијом испитивања утицаја параметара синтезе на својства синтетисаног једињења, специфичним методама карактеризације и одређивање међузависности одабраног процеса синтезе и својстава производа како би се успешно извршила оптимизација поступка.
  Исходи учења (стечена знања)Студенти стичу теоријска знања из хемије полифункционалних једињења која им уз усвојене лабораторијске вештине омогућавају решавање проблема модификације, везивања и спајања компоненти система. Студенти су способни да одаберу метод модификације према постављеном задатку, да прате и контролишу поступак синтезе, изврше карактеризацију готовог производа и дефинишу могућност даље употребе синтетисаног једињења.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеУ оквиру предмета разматрају се полифункционала једињења на бази алдехида, кетона амина и деривата карбоксилних киселина, као и хетероцикличих једињења. Стратегија синтезе полифункциоалних једињења која у свом саставу садрже наведене функционалне групе. Одабране синтезе ди- и полифункционалних органских једињења за модификације неорганских (угљеничних, силицијум-диоксид, титан(IV)-оксид) и полимерних материјала (полиакрилати, полиакрилонитрил), одабране синтезе полифункционалних једињења за примену у адхезивима, композитним и нанокомпозитним материјалима.
  Садржај практичне наставеУ оквиру лабораторијских вежби студент ће се упознати са експерименталним техникама неопходних за синтезу и карактеризацију полифункционалних једињења. Синтеза 2 дифункционална хетероциклична једињења која имају различите функционлане групе: амино-карбоксилна и амино-двострука веза. Амино модификација силицијум-диоксида.
  Литература
  1. K.P.C. Vollhardt, N.E. Shore, Органска хемија, 4. издање, Data Status, Београд, 2004.
  2. Carbon Fibers and Their Composites Peter Morgan CRC (May 20, 2005) ISBN-10: 0824709837 ISBN-13: 978-0824709839.
  3. Introduction to Nanoscale Science and Technology, Ed. Massimiliano Di Ventra, Stephane Evoy, James R. Heflin‚ Jr., 2000 Springer Science + Business Media, Inc.
  4. D. Gay, S. V. Hoa, S.W. Tsai, Composite Materials Design and Applications, CRC Press, Boca Raton London New York Washington, D.C. 2003.
  5. I. Skeist , Handbook of Adhesives, 3rd ed., Kluwer Academic Publication, 1989.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  210
  Методе извођења наставеПредавања, тестови, семинарски рад, писмени испит
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавањаПисмени испит50
  Практична настава30Усмени испит
  Пројекти
  Колоквијуми
  Семинари20