Навигација

ИЖС37 - Лабораторија инжењерства заштите животне средине

Спецификација предмета
НазивЛабораторија инжењерства заштите животне средине
АкронимИЖС37
Студијски програмИнжењерство заштите животне средине
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ3.0Статус предметаобавезан предмет
  Условљност другим предметомРедовно слушање следећих предмета: Механичке и топлотне операције, Операције преноса масе Облик условљености
  Циљеви изучавања предметаЦиљ овог предмета је да студенти теоријска знања стечена на предметима Механичке и топлотне операције и Операције преноса масе примене практично израдом експерименталних вежби. На тај начин, циљ је и де се студенти практично упознају са карактеристикама и принципима рада одређених уређаја и процеса релевантних за инжењерство заштите животне средине који се касније детаљније разматрају и пројектују у оквиру предмета на вишим годинама студија. Такође, циљ је да се студенти оспособе за експериментални рад и да развију аналитичке и комуникационе способности кроз анализу експерименталних података и писање и презентацију извештаја.
  Исходи учења (стечена знања)1. Студенти су стекли знање о практичним аспектима теорисјких основа стечених на другим инжењерским предметима. 2. Студенти су стекли знања за практичан рад у инжењерској лабораторији. 3. Студенти су стекли комуникационе способности за рад у тиму и приказивање добијених резултата.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставенема
  Садржај практичне наставеЛабораторијске вежбе: Струјање флуида: Рејнолдсов оглед, отпори при струјању кроз цевни вод. Транспорт флуида: карактеристике центрифугалне пумпе и мреже. Струјање флуида кроз паковани слој и флуидизација. Размењивач топлоте: одређивање коефицијента пролаза топлоте. Одређивање коефицијента прелаза масе: oдређивање брзине сушења Апсорпциона колона са пуњењем: апсорпција CO2. Циклон Комбиновани уређај за добијање деминерализоване воде.
  Литература
  1. Вулићевић Д., Приручник за технолошке операције-дијаграми, номограми, табеле, Београд, ТМФ, 2005.
  2. Миливојевић М. и сар. Скрипта, 2013.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  003
  Методе извођења наставеВежбе изводе мале групе студената који након урађене и обрађене вежбе врше презентацију и предају писани лабораторијски извештај
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавањаПисмени испит40
  Практична наставаУсмени испит
  Пројекти
  Колоквијуми60
  Семинари