Навигација

ИЖС213 - Функционисање биолошких система

Спецификација предмета
НазивФункционисање биолошких система
АкронимИЖС213
Студијски програмИнжењерство заштите животне средине
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ4.0Статус предметаизборни предмет
  Условљност другим предметомУписан трећи семестарОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаОвладавање основним појмовима физиологије ћелије, хумане физиологије и епидемиолошких фактора.
  Исходи учења (стечена знања)Познавање основа биологије и физиологије биљних и животињских ћелија као и основа хумане биологије и физиологије. Повезивање ових сазнања са утицајним факторима технологија (биотехнологија, фармацеутска технологија) и еколошких фактора на функционисање биолошких система са позитивног и негативног аспекта.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеОпшта физиологија ћелије - Ћелија и биомолекули. Основа структура биљних и анималних ћелија. Механизми транспорта малих и великих молекула кроз цитоплазматичну мембрану - пасивни транспорт, олакшани транспорт, активни транспорт, електрични мемебрански потенцијал и јоснки канали, продукција енергије и метаболизам, ендоцитоза, фагоцитоза, егзоцитоза. Ћелијски циклус, деоба ћелија. Основи хумане физиологије - Организовање ћелија у ткива и органе. Хомеостаза као константа одређеног анатомског или физиолошког параметра унутар тела. Температурна равнотежа и терморегулација. Ацидо-базна хомеостаза, Физиологија дигестивног система – исхрана и дигестија. Ендокрини систем – опште особине хормона, улога хормона, типови жлезда, жлезде придодате дигестивном систему. Физиологија крви – плазма, хематопоеза, крвне ћелије, коагулација крви, хемостаза. Имуност – компоненте имуног система, природна и стечена имуност, пасивна и активна имуност, неспецифични и специфични имунолошки механизми. Детоксикација – физиологија уринарног и респиративног система Физиологија коже – структура коже, физиолошка функција коже, кожа као баријера. Епидемиологија – основни појмови везани за епидемиологију, епдемиолошки фактори.
  Садржај практичне наставеУпознавање структуре и особина ћелија. Практична настава уз коришћење микроскопа. Посматрање различитих врста ћелија, различитог порекла. Посматрање и изучавање одговарајућих хистолошких препарата.
  Литература
  1. Luiz Carlos Junqueira, Jose Carneiro, Osnovi histologije: tekst i atlas (prevod sa engleskog jezika jedanaestog izdanja knjige), Data status, Novi Sad, 2005
  2. Vladimir Pantić, Biologija ćelije, Univerzitet u Beogradu, 1997
  3. Robert B. Raffa, Scott M. Rawls, Elena Portyansky Beyzarov, Netter′ s Illustrated Pharmacology, Icon Learning systems LLC, New Yersy, 2005
  4. Agamemnon Despopoulos, Stefan Silbernagl, Color Atlas of Physiology, 5th edition, Thieme Stuttgart • New York, 2003
  5. Скрипте са предавања
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  21
  Методе извођења наставеПредавања, практична настава, семинари, домаћи задаци.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања10Писмени испит75
  Практична настава15Усмени испит
  Пројекти
  Колоквијуми
  Семинари