Навигација

ХОХ39 - Основи петрохемијског инжењерства

Спецификација предмета
НазивОснови петрохемијског инжењерства
АкронимХОХ39
Студијски програмХемијско инжењерство
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ7.0Статус предметаобавезан предмет
  Условљност другим предметомУвод у ХИОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаЦиљ овог курса је да се студенти упознају са основним технолошким концептима технологије прераде нафте и петрохемије. У оквиру курса се изучавају и често заступљени уређаји петрохемијских процеса: размењивачи топлоте, дестилационе колоне, цевоводи и уређаји за транспорт флуида.
  Исходи учења (стечена знања)Студенти су упознати са технолошким концептима технологије прераде нафте и петрохемије. У оквиру курса се стичу практична знања која студентима омогућују да након завршетка курса буду способни да самостално анализирају петрохемијске процесе коришћењем одговарајућих рачунских процедура.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеПрерада нафте, Технолошка блок шема рафинерија нафте, Рафинеријски производи као сировине петрохемијске индустрије, Хемијско инжењерска анализа и структура петрохемијских процеса, Анализа процеса синтезе метанола, Анализа процеса синтезе стирола, Уштеда енергије у петрохемијским процесима, Каскадно искоришћење топлотне енергије, Функција радне способности, Ексергија и ексергетски биланс, Принцип топлотне пумпе у петрохемијским процесима, Сепарациони процеси у петрохемији, Уређаји за пренос топлоте, Димензионисање размењивача топлоте, Уређаји са мешањем и пренос топлоте у уређајима са мешањем, Уређаји за транспорт флуида, Цевоводи и елементи цевовода.
  Садржај практичне наставеРешавање практичних примера из набројаних области и самостална израда пројектног задатка уз консултације са наставником.
  Литература
  1. Петрохемија, Књига I и II, Д. Стеванчевић, Технолошки факултет-Институт за петрохемију, гас, нафту и хемијско инжењерство, Нови Сад, 1980..
  2. The Chemistry and Technology of Petroleum; J.G. Speight; Marcel Dekker Inc 1990
  3. Dimenzioniranje uređaja procesne kemijske industrije; E. Beer; SKTH Zagreb 1980
  4. Process Heat Transfer; D. Kern; McGraw-Hill 1950
  5. Handbook of Separation Techniques for Chemical Engineers; P.A. Schweitzer, McGraw-Hill 1979
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  330
  Методе извођења наставеПредавања, рачунске вежбе и самостална израда пројектног задатка.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавањаПисмени испит
  Практична наставаУсмени испит40
  Пројекти40
  Колоквијуми20
  Семинари