Навигација

ХХП311 - Основе вишефазних система

Спецификација предмета
НазивОснове вишефазних система
АкронимХХП311
Студијски програмХемијско инжењерство
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ5.0Статус предметаизборни предмет
  Условљност другим предметомМеханика флуида, Увод у хемијско инжењерствоОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаЦиљ предмета је да студент овлада основним феноменима преноса у вишефазним системима, начином резоновања, логике и терминологије у овој области; стекне добру основу за разумевање и савладавање технолошких операција, хемијских реактора и пројектовања; научи методе прорачуна и научи да користи литературу из ове области.
  Исходи учења (стечена знања)Студент стиче фундаментална знања из феномена преноса количине кретања, топлоте и масе у вишефасзним дисперзним системима флуид-честице, као и дисперзијама гаса у течности и течности у гасу и другој немешљивој течности, као основи за прорачун комплекснијих проблема. Студент се оспособљава да препознаје феномене, да их математички моделује, повезује и врши прорачуне.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеУВОД. Увод у вишефазне системе – природа различитих фаза у равнотежи. Класификација вишефазних система. Основне операције и процеси у вишефазним системима. Индустријска примена; ТЕОРИЈА ДИСПЕРЗНИХ СИСТЕМА. Честице у континуалном флуиду - чврсте честице, капи и мехури гаса. Сферичне и несферичне честице. Специјални случајеви дисперзија, двофазни и трофазни системи; ФЛУИДО-ДИНАМИКА ДИСПЕРЗНИХ СИСТЕМА. Дисперзије честица у флуиду; дисперзије гас-течност; дисперзије течност-гас; дисперзије течност-течност; КАРАКТЕРИЗАЦИЈА ДИСПЕРЗИЈА. Методе карактеризације дисперзних система; удео фаза; ПРЕНОС ТОПЛОТЕ, МАСЕ У ВИШЕФАЗНИМ СИСТЕМИМА. Флуидизација; Фонтановање, Пнеуматски и хидраулички транспорт
  Садржај практичне наставеРачунске вежбе које прате теоријску наставу.
  Литература
  1. Материјал са предавања, скрипта
  2. Цвијовић С., Бошковић-Враголовић Н., Феномени преноса-струјање, топлота, дифузија, ТМФ, Београд, 2006
  3. Цвијовић С., Бошковић-Враголовић Н., Пјановић Р., Феномени преноса-задаци са изводима из теорије, Академска мисао, Београд, 2006,
  4. Вулићевић Д., Приручник за технолошке операције-дијаграми, номограми, табеле, Београд, ТМФ,
  5. R.Clift, J.R.Grace, M.E.Weber, Bubbles, Drops and Particles. Academic Press, New York,
  6. Kunni D., Levenspiel, O., Fluidization Engineering, Butterwarths, 1989.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  220
  Методе извођења наставеПредавања, рачунске вежбе, консултације
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавањаПисмени испит30
  Практична наставаУсмени испит
  Пројекти
  Колоквијуми70
  Семинари