Навигација

ХХИ210 - Увод у хемијско инжењерство

Спецификација предмета
НазивУвод у хемијско инжењерство
АкронимХХИ210
Студијски програмсви
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ4.0Статус предметаобавезан предмет
  Условљност другим предметомОпшта хемија I, Техничка физика IОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаЦиљ предмета је да студенте научи основним принципима и методама хемијског инжењерства као што су графичко представљање процеса и постављање и решавање биланаса масе и енергије за један и неколико уређаја за једнофазне и вишефазне системе. При томе се студенти упознају са техникама решавања проблема и многим хемијско-инжењерским терминима који ће касније у току студија бити детаљно разрађени. Уз то, у оквиру лабораторијских вежби студенти уче да раде у тимовима, као и да анализирају и писмено и усмено представљају резултате рада.
  Исходи учења (стечена знања)1. Студенти су научили да саставе дијаграм тока процеса за један и неколико уређаја. ; 2. Студенти су научили да поставе и реше одговарајуће билансе масе и енергије за једнофазне и вишефазне системе са или без хемијске реакције у стационарним условима као и за једноставније случајеве нестационарних процеса. ; 3. Студенти су стекли основу за надоградњу и анализу сложених система који се изучавају у оквиру предмета на вишим годинама студија. ; 4. Студенти су стекли комуникационе и социјалне компетенције потребне за рад у инжењерском тиму и вештине комуникације за јасно формулисање и представљање задатка, начина решавања и резултата рада.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеНаставни програм предмета упознаје студенте са основама хемијског инжењерства полазећи од улоге хемијског инжењера у индустрији и општих проблема са којима се он сусреће у пракси, а затим представљајући основне принципе хемијско-инжењерске анализе и решавања проблема. При томе програм обухвата елементе конципирања дијаграма тока процеса, билансирања масе и енергије, феномена преноса количине кретања, масе и топлоте, сепарационих процеса и теорије пројектовања хемијских реактора примењене на једноставне проблеме које студенти уче да решавају. Наставне јединицие: хемијско инжењерство и улога хемијских инжењера у хемијској процесној индустрији; процеси, компоненте и параметри процеса; увод у феномене преноса: молекулски пренос и пренос при струјању; биланс масе: генерална стратегија решавања и примена на појединачне уређаје; биланс масе за процесе који укључују хемијске реакције; процеси са више уређаја; вишефазни системи: биланс масе по компонентама; биланси масе за нестационарне процесе; биланс енергије: генерална стратегија решавања и примена на системе без хемијске реакције; биланси енергије за процесе који укључују хемијске реакције; стратегија постављања биланаса енергије за нестационарне процесе.
  Садржај практичне наставеУ оквиру вежби израђују се рачунски примери везани за одговарајуће наставне јединице као и четири показне лабораторијске вежбе: 1. мерење притиска, температуре, протока и концентрације; 2. Рејнолдсов оглед; 3. одређивање степена конверзије у хемијском реактору; 4. одређивање биланса топлоте у топлотном размењивачу цев у цеви. Студенти раде у тимовима али предају индивидуалне извештаје.
  Литература
  1. Б. Обрадовић, "Увод у хемијско инжењерство", ТМФ, Београд, 2010.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  21
  Методе извођења наставепредавања, рачунске вежбе и лабораторијске вежбе
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавањаПисмени испит40
  Практична настава40Усмени испит
  Пројекти
  Колоквијуми20
  Семинари