Навигација

ХЕИ49 - Електрохемијски извори енергије

Спецификација предмета
НазивЕлектрохемијски извори енергије
АкронимХЕИ49
Студијски програмХемијско инжењерство
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ5.0Статус предметаобавезан предмет
  Условљност другим предметомЕлектротехника са електроникомОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаЦиљ предмета је да студента упозна са теоријским и практичним знањима неопходним за развој, испитивање и конструисање примарних и секундарних електрохемијских извора електричне енергије, као и конверзије и складиштења енергије обновљивих извора.
  Исходи учења (стечена знања)После успешног савладавања курса студенти су: (а) стекли потребна знања за даље изучавање теоријских и практичних аспеката примене електрохемијских и обновљивих извора електричне енергије (б) овладали вештином испитивања класичних и нових типова електрохемијских, као и обновљивих извора енергије, (в) стекли комуникационе и социјалне компетенције потребне за рад у инжењерском тиму развојних лабораторија и индустији електрохемијских извора енергије.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставе1. Елементарни појмови и дефиниcије; Подела електрохемијских извора енергије (ЕHИЕ). Директно претварање различитих видова енергије у електричну енергију. Место ЕHИЕ међу различитим претварачима енергије. ; 2. Теоријски основи функcионисања ЕHИЕ: Термодинамика ЕHИЕ, Кинетика ЕHИЕ, Електричне карактеристике ЕHИЕ, Пренос масе и топлоте у ЕHИЕ, ; 3. Електрохемијски системи одабраних ЕHИЕ: Класични системи ЕHИЕ (Zn|МnO2; Cd|NiOOH, Pb|PbО2, Zn|AgО); Примарни и секундарни ЕHИЕ система метал-ваздух; Метал-хидрид акумулатори., Примарни ЕHИЕ на бази литијума: литијум-јон и литијум-полимер акумулатори, Метал-електропроводни полимер акумулатори, Горивни галвански спрегови, Електрохемијски суперкондензатори ; 4. Електрохемијски извори енергије у очувању човекове околине: Конверзија и складиштење енергије обновљивих извора електричне енергије. ; 5. Основи пројектовања и конструисања ЕHИЕ ;
  Садржај практичне наставе1. Конструкција и струјно-напонске карактеристике примарних ЕHИЕ, ; 2. Пражњење и капацитет примарних ЕHИЕ, ; 3. Конструкција и струјно-напонске карактеристике секундарних ЕHИЕ, ; 4. Пуњење, пражњење и капацитет секундарних ЕHИЕ, ; 5. Горивни галвански спрегови или конверзија обновљивих извора енергије ;
  Литература
  1. Б. Н.. Гргур, ЕЛЕКТРОХЕМИЈСКИ, ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ, ТМФ, интерна скрипта.
  2. И. Мемишевић, М. Беоковић, ЕЛЕКТРОХЕМИЈСКИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ, ПУЊАЧИ АКУМУЛАТОРА, Адмирал Боокс, Београд, 2006.
  3. J.H. Hirschenhofer, D.B. Stauffer, R.R. Engleman, M.G. Klett, FUEL CELL HANDBOOK, Parsons Corporation Reading, DOI, PA, 1998
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  202
  Методе извођења наставеПредавања која укључују демонстрационе експерименте, уз активно учешће студената у наставном програму кроз дискусијu и консултације; израду, обраду и одбрану пет лабораторијских вежби, као и израду, презентацију и одбрану семинарског рада
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавањаПисмени испит
  Практична настава25Усмени испит50
  Пројекти
  Колоквијуми
  Семинари25