Навигација

ХЕИ310 - Корозија

Спецификација предмета
НазивКорозија
АкронимХЕИ310
Студијски програмХемијско инжењерство
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ6.0Статус предметаобавезан предмет
  Условљност другим предметомEлектрохемијаОблик условљености
  Циљеви изучавања предмета1. Упознавање са фундаменталним знањима из термодинамике корозије метала ; 2. стицање основних знања неопходних за разумевање кинетике и механизма хемијских и електрохемијских реакција које се одигравају при корозији метала. ; 3. да упозна студенте са различитим облицима корозије метала и утицајем спољашњих и унутршњих фактора на кинетику и механизам корозионих процеса. ; 4. стицање основних знања неопходних за примену одговарајућих конструкционих материјала у практичним условима, отпорних на корозију ;
  Исходи учења (стечена знања)Студент је овладао фундаменталним знањима из термодинамике корозије метала као и стекао знања неопходна за разумевање кинетике и механизма основних хемијских и електрохемијских реакција које се одигравају при корозији метала. Познавањем различитих облика корозије метала као и утицајем спољашњих и унутршњих фактора на кинетику и механизам корозионих процеса, стекао је основу за разумевање различитих облика корозије метала и легура која се јављају у пракси и примену одговарајућих конструкционих материјала отпорних на корозију..
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеКонцепт курса је базиран на: ; 1) проучавању термодинамичких аспеката хемијске и електрохемијске корозије метала, ; 2) пручавању кинетике хемијских и електрохемијских реакција које чине корозионе процесе са посебним освртом на утицај спољашњих и унутрашњих фактора на брзину корозије метала, ; 3) проучавању локалних облика корозије метала и легура и услова под којима се локални облици корозионих оштећења јављају, ; 4) проучавању електрохемијске и хемијске пасивације метала и легура ;
  Садржај практичне наставе1) Корозија метала са издвајањем водоника ; 2) Контактна (галванска) или медјукристална корозија метала ; 3) Елекрохемијска заштита, катодна или анодна ;
  Литература
  1. С.. Младеновић, ''КОРОЗИЈА, ЗАШТИТА'', ТМФ, Београд 1995
  2. F.L.Laque, H.R.Copson, '' OTPORNOST METALA I LEGURA NA KOROZIJU'', Naučna knjiga, Beograd, 1975.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  401
  Методе извођења наставеПредавања – теорија и рачунски примери ; Експерименталне вежбе ;
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавањаПисмени испит
  Практична настава20Усмени испит50
  Пројекти
  Колоквијуми30
  Семинари