Навигација

ДТ2 - Хемијска термодинамика

Спецификација предмета
НазивХемијска термодинамика
АкронимДТ2
Студијски програмсви
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ5.0Статус предметаизборни предмет
   Условљност другим предметомОблик условљености
   Циљеви изучавања предметаЦиљ предмета “Хемијска термодинамика“ је да студент овлада знањима и вештинама која се односе на хемијску термодинамику процеса и феномена у материјалним сиcтемима.
   Исходи учења (стечена знања)Студент се оспособљава да самостално и креативно решава конкретне проблеме и задатке из технолошке праксе и научно-истраживачког рада као што су: прорачун равнотежног састава, анализа и постављање фазних дијаграма, предвиђање и процена термодинамичких параметара од интереса за пројектовање технолошких процеса, постављање и прорачун материјалног и енергетског биланса. Способан је за јасно постављање и решавање задатака и за свеобухватну анализу резултата. ;
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеСтудент се упознаје са основним термодинамичким величинама, фундаменталним једначинама и Максвеловим релацијама у променљивом и непроменљивом пољу сила (електрично, магнетно и гравитационо) са узимањем у обзир површинских ефеката фаза. Посебно се студент упознаје са феноменима који се јављају на граничним површинама између фаза са примерима у технолошком процесирању. Упознаје се са општим критеријумима за стабилност равнотеже у материјалним системима. Студент се упознаје са методама израчунавања равнотежног састава у простој и сложеној хемијској равнотежи. У делу који се односи на хетерогену равнотежу разматра се моноваријантна равнотежа у нереактивним и реактивним системима. Проучавају се основи теорије фазних дијаграма са применом на двокомпонентне и вишекомпонентне системе. ; ;
   Садржај практичне наставе
   Литература
   1. S. I. Sandler, Chemical and Engineering Thermodynamics, John Wiley and Sons, 1989. ;
   2. C.H.P. Lupis, Chemical Thermodynamics of Materials, North Holland, 1989. ;
   3. C. J. Adkins, Equilibrium Thermodynamics, Cambridge Univer. Press. 1986.
   4. J.G. Kirkwood and I. Oppenheim, Chemical Thermodynamics, McGraw-Hill Book Company, Inc. 1961.
   5. M.D. Koretsky, Engineering and Chemical Thermodynamics, John Wiley and Sons, Inc. 2004.
   6. Р. Нинковић, M.Tодоровић, J. Mиладиновић, Д.Радовановић, Теоријски основи неорганске хемијске технологије, I део, Технолошко металуршки факултет, Београд, 2002.
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   2
   Методе извођења наставепредавања
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавањаПисмени испит
   Практична наставаУсмени испит60
   Пројекти
   Колоквијуми40
   Семинари