Навигација

ДТ1 - Виши курс термодинамике

Спецификација предмета
НазивВиши курс термодинамике
АкронимДТ1
Студијски програмсви
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ5.0Статус предметаизборни предмет
  Условљност другим предметом-Облик условљености
  Циљеви изучавања предметаЦиљ предмета је да се помоћу резултата које даје статистичка, повежу класична и молукулска термодинамика. Из тих разлога се дају теоријски модели да би се описале и интерпретирале особине раствора. Моделује се равнотежа која је релевантна за хемијско, полимерно, фармацеутско и биохемијско инжењерство и екологију.
  Исходи учења (стечена знања)После успешног савладавања предмета студенти: (1) стичу способност да термодинамички анализирају сложене технолошке процесе, (2) при решавању термодинамичких проблема повежу различите врсте приступа (класични и молекулски), (3) стичу вештину прилагођавања технолошких пројеката новим или измењеним термодинамичким условима, (4) компетенције и вештине потребне за рад у научно-истраживачком тиму.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставе• Увод у статистичку термодинамику. Међумолекулске силе. Молекулска теорија. ; • Фугацитети у гасовитим смешама (виријални коефицијенти и потенцијали). Фугацитети у течним смешама (допунске функције за бинарне и вишекомпонентне смеше: Wilson, NRTL, UNIQUAC једначине). Допунске функције и парцијална мешљивост. Предсказивање коефицијента активности: UNIFAC једначина. ; • Модели и теорије раствора (van Laar, Scatchard-Hildebrand, теорија две течности итд.). ; • Полимери: Flory-Hugginsova теорија; једначине стања за полимерне растворе (Prigogine-Flory-Pattersonova теорија). ; • Термодинамика емулзија (термодинамичке теорије стварања емулзија и њихова стабилност). ; • Растворљивост гасова и чврсте фазе у течностима. ; • Равнотежа фаза на високим притисцима (равнотежа течност-течност, равнотежа гас-течност, равнотежа фаза из једначина стања, равнотежа фаза коришћењем хемијске теорије). ; • Молекулска симулација
  Садржај практичне наставеРачунски примери који прате теоријску наставу. Лабораторијска вежба
  Литература
  1. B. Đorđević, M. Kijevčanin, S. Šerbanović, I.Radović: Hemijsko-inženjerska termodinamika (udžbenik u pripremi za štampu)
  2. Prausnitz, J.M., Lichtenthaler, R.N., de Azevedo, E.G. Molecular Thermodynamics of Fluid-Phase Equilibria, 3rd ed., Prentice Hall, New Jersey, 1998
  3. Poling, B.E., Prausnitz, J.M., O'Connell, J.P., The Properties of Gases and Liquids, 5th ed., McGraw-Hill, New York, 2001
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  2
  Методе извођења наставеПредавања, лабораторијске вежбе и рад на рачунару.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавањаПисмени испит
  Практична наставаУсмени испит30
  Пројекти
  Колоквијуми40
  Семинари20