Навигација

ДМИ10 - Металургија праха

Спецификација предмета
НазивМеталургија праха
АкронимДМИ10
Студијски програмсви
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ4.0Статус предметаизборни предмет
   Условљност другим предметомОблик условљености
   Циљеви изучавања предмета Упознавање са основним принципима науке о синтеровању, утицају процеса синтезе на структуру и својства и структуре на својства и примену синтерованих материјала.
   Исходи учења (стечена знања)Оспособљавање студената да уз минимална истраживања, путем моделовања и симулације процеса синтеровања дефинишу нове технологије и методе добијања материјала прогнозираних својстава. 
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставе Увод у металургију праха. Добијање металних прахова. Карактеризација металних прахова.Обликовање прахова. Припрема прахова. Класификација прахова. Прогноза својстава синтер дела.Прорачун састава шарже.Мешање прахова.Дензификација прахова обликовањем и компактирањем. Синтеровање у чврстој фази. Синтеровање у присуству течне фазе. Активирано синтеровање.Структура, својства и примена синтерованих материјала. Основни физичко-хемијски процеси и феномени који протичу при синтеровању. Утицај релевантних параметара процеса на квалитет синтер производа.
   Садржај практичне наставе
   Литература
   1. M.J.Rodes, Principles of powder technology, John Wiley and Sons, Chichester, New York, Brismane, Toronto, Singapore, (1990) 439.
   2. R.M.German, Powder Metallurgy Science: Powder fabrication, MPIF, Princeton, N.J., U.S.A (1994) 650.
   3. First International Conference on processsing materials for properties, eds. H.Henein and T.Oki, TMS, Hawai, USA (1993) 1305.
   4. Advanced materials and processes, eds. D.Uskoković, S.Milonjić and D.Raković, Trans Tech Publications, Switzerland, (1997) 360.
   5. B.Djurković, D.Djurković, Metalurgija retkih metala, TMF, (1991) 469.
   6. M. Mitkov, D. Božić, Z. Vujović: Metalurgija praha, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, (1998).
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   2
   Методе извођења наставеТеоријска настава, предавања. Семинарски рад.
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавања10Писмени испит50
   Практична наставаУсмени испит
   Пројекти
   Колоквијуми
   Семинари40