Навигација

Д1ТТ - Структура влакана

Спецификација предмета
НазивСтруктура влакана
АкронимД1ТТ
Студијски програмсви
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ6.0Статус предметаобавезан предмет
  Условљност другим предметомнемаОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаЦиљ предмета је овладавање савременим знањима о структури влакана која треба да послуже као подлога за самостално дефинисање нових идеја у истраживањима у области хемије и технологије влакана и текстилног инжењерства. Студент ће овладати савременим методама структурне анализе, развити способност критичке анализе постојећих знања и предвиђања понашања влакана у преради и експлоатацији.
  Исходи учења (стечена знања)Студенти се оспособљавају да знања из структуре влакана могу користити као теоријску и практичну подлогу у научно-истраживачком и стручном раду у области материјала и текстилног инжењерства. Студенти ће овладати савременим методама структурне анализе, развити способност критичке анализе постојећих знања и предвиђања понашања влакана у преради и експлоатацији. Такође, студенти се оспособљавају да воде истраживања, осмишљавају пројектне задатке који резултују новим сазнањима, воде критички дијалог у научној и стручној области и доносе стратешке одлуке.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеПредмет упознаје студенте са продубљеним знањима о структурној организованости влакана и узајамним везама структуре и својстава влакана. Обухвата: Фазно и физичко стање полимера за влакна; Елементе просторног дефинисања кристала и молекула полимера за влакна; Молекулску структуру влакана; Надмолекулску структуру влакана; Рељеф површине и порозну структуру влакана; Условљеност својстава влакана њиховом структуром
  Садржај практичне наставеЛабораторијским вежбама су обухваћени: карактерисање надмолекулске структуре природних влакана; карактерисање надмолекулске структуре хемијских влакана; карактерисање микроструктуре природних и хемијских влакана влакана.
  Литература
  1. Handbook of textile fibre structure: Fundamentals and manufactured polymer fibres (Volume 1) Eds. Eichhorn, S.J.; Hearle, J.W.S.; Jaffe, M.; Kikutani, Woodhead Publishing, 2009
  2. Handbook of textile fibre structure: Natural, Regenerated, Inorganic and Specialist Fibres (Volume 2) Eds. Eichhorn, S.J.; Hearle, J.W.S.; Jaffe, M.; Kikutani, Woodhead Publishing, 2009
  3. S.B.Werner, Fier Science, Prentice Hall, 1995
  4. V.B.Gupta, V.K.Kothari, Manufactured Fibre Technologz, Chapman & Hall, 1997
  5. R.S.Jovanović, Struktura i svojstva vlakana, TMF, Beograd, 1981
  6. D.R.Salem, ed., Structure Formation in Polymeric Fibers, Hanser Gardner, 2001
  7. Odgovarajuća literatura iz referentnih časopisa: Reactive and Functional Polymers, Textile Research Journal, Fibres & Textiles in Eastern Europe, Cellulose, Fibers & Polymers.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  21
  Методе извођења наставеНастава се реализује кроз предавања, студијски истраживачки рад и израду семинарских радова.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавањаПисмени испит
  Практична наставаУсмени испит50
  Пројекти
  Колоквијуми
  Семинари50