Навигација

Д198 - Принципи органске синтезе-савремене методе и реакције

Спецификација предмета
НазивПринципи органске синтезе-савремене методе и реакције
АкронимД198
Студијски програмсви
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни предмет
   Условљност другим предметомПоложени одговарајући испити из органске хемијеОблик условљености
   Циљеви изучавања предметаЦиљ предмета је да упозна студенте са савременим реакцијама оксидације и редукције у органској хемији, користећи различита оксидациона и редукциона средства, одговарајуће катализаторе, раствараче и друге реакционе услове. Самосталним избором сложеног органског једињења и применом основних принципа органске синтезе на његово експериментално извођење, студенти ће се оспособити за синтезу најсложенијих органских једињења природног и синтетског порекла.
   Исходи учења (стечена знања)После успешно савладаног програма, студенти су оспособљени за самосталан научно-истраживачки рад у области органске синтезе. Стекли су вештине и знање за успешно планирање и реализацију органских синтеза са јасно задатим циљевима који се желе постићи.
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеПредмет упознаје студента са реакцијама оксидације и редукције широког спектра органских једињења уз коришћење савремених катализатора у комбинацији са другим реагенсима и растварачима у циљу добијања јеидњења одговарајуће структуре и карактеристика. После успешно савладаног програма, студенти су оспособљени за самосталан научно-истраживачки рад у области органске синтезе. Стекли су вештине и знање за успешно планирање и реализацију органских синтеза са јасно задатим циљевима који се желе постићи. ; Предмет упознаје студенте са основним принципима приступа органској синтези од њеног детаљног планирања, преко развоја уз коришћење различитих синтетских реакција, до крајњег циља који подразумева добијање жељеног производа што чистијег у што већем приносу са одређеним стереохемијским карактеристикама. У оквиру предмета студенти самостално обрађују синтезу неког сложеног органског једињења кроз семинарски рад. ;
   Садржај практичне наставе
   Литература
   1. . Ž. Čeković, "Organske sinteze, reakcije i metode", Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd,
   2. W. Carruthers, I. Coldham, "Modern Methods od Organic Synthesis" 4. Ed. Cambrigde University Press, Cambridge 2004.
   3. F. A. Carey, R. J. Sundberg, " Advanced Organic Chemistry", Plenum Press, 1995, New York,
   4. G. M. London, "Organic Chemistry", Oxford University Press, 2002, Oxford
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   2
   Методе извођења наставеПредавања, семинарски рад
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавања20Писмени испит
   Практична наставаУсмени испит50
   Пројекти
   Колоквијуми
   Семинари30