Навигација

Д186 - Принципи динамике полимерних система

Спецификација предмета
НазивПринципи динамике полимерних система
АкронимД186
Студијски програмсви
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни предмет
  Условљност другим предметомОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаУвођење студената у савремене приступе у науци о полимерима за дефинисање полимерних система у инжењерству, посебно понашања полимерних молекула при формирању структуре, обликовању и употреби полимерних материјала и производа. ; Постављање широке теоријске основе за даљи научни рад у области полимера , посебно поимање и раздвајање просторно-организационих и динамичких аспеката полимерне структуре у исраживањима и креирању нових система као и инжењерском предвиђању понашања, оптимизовању и дизајнирању полимерних материјала и производа. ; Упознававање студената са принципима, и могућностима нових техника за истражива- ње и инжењерско оцењивање квалитета и могућности полимерних система у развоју ;
  Исходи учења (стечена знања)Стварање довољно широке теоријске основе за даље усавршавање кроз истраживачки рад у полимерном инжењерству . Критичко сагледавање области које су још недовољно истражене и које пружају могућности за нове креативне доприносе
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставе1..Механизми конформационих кретања полимера. Сегментална кретања. Кооперативна кретања. Колективна кретања. Релације и могуће конверзије појединих форми кретања, Појам модова кретања.Трансформације у Фуријеовом простору. ; 2..Релаксациона динамика:Механичке релаксације. ; 3. Електрична својства полимера. Диелектричке релаксације. ; 4. Моделовање динамике полимера: Примена статистичко.механичких метода.Метод Кирквуда. Модели Рауза, Цима и Едвардса. Нови модели. ; 4.Динамика полимера у светлу општих принципа физичке кинетике.Кретања на ланцу. Кретања по површинама и на границама фаза. Кретања у маси. ; 5. Адсорпција на полимерима, модели Лагергрена, Тјомкина, Јеловича, Бангама, Хоа. ; 6. Интеракције у динамици полимера.Вискозни и еластични феномени. ;
  Садржај практичне наставеСеминари
  Литература
  1. 1).М. Плавшић, Полимерни материјали-наука и инжењерство (одабрана поглавља), Научна књига Београд РС 1996
  2. R. Boyd, G. Smith, Polymer Dynamics and Relaxation, Cambridge Univ. Press, UK 2007
  3. T.Blythe, D. Bloor, Electrical Properties of Polymers, Cambridge Univ. Press, UK 2008
  4. P.G. De Gennes, Introduction to Polymer Dynamics, Cambridge Univ. Press UK 2001
  5. H. Zeng, Polymer Adhesion Friction and Lubrication, Wiley, NY, 2013
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  21
  Методе извођења наставеПредавања, семинарски и самостални истраживачки радови
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања25Писмени испит
  Практична наставаУсмени испит50
  Пројекти
  Колоквијуми
  Семинари25