Навигација

Д183 - Хемијски сензори

Спецификација предмета
НазивХемијски сензори
АкронимД183
Студијски програмсви
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ5.0Статус предметаизборни предмет
  Условљност другим предметомОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаЦиљ предмета је да студенти изуче методологију, принципе и примену савремених хемијских микросензора за анализу трагова загађујућих материја еко система. На конкретном примеру анализе квалитета ваздуха помоћу пиезоелектричног сензора (уз избор активне хемијске превлаке) студенти проучавају методе мерења микро и нано количина загађивача ваздуха.
  Исходи учења (стечена знања)Студенти изучавају принципе рада, поделу и примену хемијских сензора. Студенти разрађују методологију рада за одређивање (микро и нано) концентрација загађујућих материја применом хемијских сензора, врше избор најосетљивије селективне превлаке за анализу органског загађивача ваздуха применом пиезоелектричног сензора.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеУ оквиру изборног предмета Хемијски сензори изучавају се теоријски принципи и примена микросензора који се интегрисани са микрорачунарима и микропроцесорима уграђују у информационе системе за мерење, контролу и праћење трагова хемијских супстанци. ; Својства хемијски активних превлака (хемијска једињења, сорбенти, биоматеријали) осетљивих на промену мерених величина (маса, отпорност, пиезоелектрицитет, апсорпција зрачења) која су функционално и селективно повезана са својствима материјала (концентрацијом). ; Принципи, примена и развој хемијских сензора: електрохемијских, оптичких, и пиезоелектричних. Хемијски и биохемијски сензори. Примена хемијских сензора за анализу у гасном, течном и чврстом медијуму.
  Садржај практичне наставе
  Литература
  1. G.Orellana, M.C.Moreno-Bondi, Eds., Frontiers in Chemical Sensors, Novel Principles and Techniques, Springer series for chemical sensors and biosensors, Book 3, Springer, Heidelberg (2005)
  2. О.Миланко, С.Милинковић, Љ.В.Рајаковић, Преглед хемијских сензора, Прегледни чланак, Хемијски преглед, 1-2 (1992) 47-55
  3. Lj.V.Rajaković, V.Ghaemmaghami, M.Thompson, Adsorption on Film-Free and Antibody-Coated Piezoelectric Sensors, Anal. Chim. Acta, 217 (1989) 111-123
  4. Lj.V.Rajaković, B.Čavić-Vlasak, V.Ghaemmaghami, Krishna M.R.Kallury, A.Kipling, M. Thompson, Mediation of Acoustic Energy Transmission from Acoustic Wave Sensors to the Liquid Phase by Interfacial Viscosity, Anal. Chem., 63, (1991) 615-621
  5. Lj.V.Rajaković, S.B.Štrbac, Surface Morfology and the Response of Piezoelectric Gas Sensor, Anal. Chim. Acta, 315 (1995) 83-91
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  11
  Методе извођења наставеПредавања, ППТ, Семинарски, Колоквијум, Тестови, Домаћи задаци
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања20Писмени испит50
  Практична наставаУсмени испит
  Пројекти
  Колоквијуми10
  Семинари20