Навигација

Д182 - Хемија чврстог стања

Спецификација предмета
НазивХемија чврстог стања
АкронимД182
Студијски програмсви
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ5.0Статус предметаизборни предмет
  Условљност другим предметомОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаДетаљно упознавање са хемијом чврстог стања, структуром и својствима кристалних, поликристалних и нанокристалних материјала. Упознавање са поступцима синтезе и инструменталним методама које се користе за карактеризацију материјала. Разматрање везе између структуре, електронске конфигурације, типа хемијске везе и физичко-хемијских својстава која су значајна за примену материјала. Одређивање и приказивање кристалне структуре материјала.
  Исходи учења (стечена знања)Коришћење теоријских и практичних знања о структури материјала за објашњавање физичко-хемијских својстава која су значајна за њихову примену. Способност предлагања оптималног поступка за синтезу неког савременог материјала и избор одговарајућих метода карактеризације. Идентификација материјала и одређивање заступљености појединих фаза. Критичко повезивање литературних података и експерименталних резултата у циљу предлагања поступака за добијање нових материјала.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеСиметрија и кристална структура – основни принципи кристалографије. ; Типови хемијских веза у чврстим супстанцама. ; Дифракционе, микроскопске, спектроскопске и термичке методе испитивања чврстих супстанци. ; Примена кристалографских техника за квалитативну и квантитативну фазну анализу. ; Електрична, магнетна и оптичка својства. ; Поступци синтезе поликристалних и наноматеријала.
  Садржај практичне наставеСинтеза и карактеризација једног материјала на основу самосталног прегледа литературе. ; Семинарски рад ; Приказ синтезе и карактеризације одабраног материјала на основу прегледа литературе и критичко разматрање података. ;
  Литература
  1. A. R. West, Basic Solid State Chemistry, 2nd edition, John Wiley & Sons, Chichester, 2000.
  2. L. E. Smart and E. A. Moore, Solid State Chemistry: An Introduction, Fourth Ed., Taylor & Francis, Boca Raton, 2005.
  3. Љ. Карановић, Д. Полети, Рендгенска структурна анализа, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2003. (ISBN 86-17-10736-7)
  4. Љ. Карановић, Примењена кристалографија, Универзитет у Београду, Београд, 1996. (ISBN 86-81019-12-0)
  5. K. J. Klabunde, Nanoscale Materials in Chemistry, John Wiley & Sons, Inc., New York, 2001.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  1.50.5
  Методе извођења наставеПредавања, експериментални рад, семинарски рад.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања10Писмени испит
  Практична настава20Усмени испит50
  Пројекти
  Колоквијуми
  Семинари20