Навигација

Д174 - Физика материјала

Спецификација предмета
НазивФизика материјала
АкронимД174
Студијски програмсви
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ4.0Статус предметаизборни предмет
   Условљност другим предметомОблик условљености
   Циљеви изучавања предметаЦиљ предмета је да упозна студенте са физичким процесима у савременим материјалима. Кроз програм предмета студенти се оспособљавају за математичко моделовање физичких процеса у материјалима и за разумевање физичке суштине инжењеринга карактеристика материјала.
   Исходи учења (стечена знања)Предмет упознаје студенте са физичким основама науке о материјалима, које су од значаја за инжењерство материјала. Програм предмета обухвата детаљно проучавање модела квазислободних електрона у кристалу, који омогућава природну поделу материјала на проводнике, полупроводнике и диелектрике, као и проучавање проводних, диелектричних, магнетних и суперпроводних својстава материјала.
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеМодел квазислободних електрона ; • Зонска структура ; • Електрична и топлотна проводност материјала ; • Фонони ; • Контактне појаве. Дифузија ; • Ограничења модела ; Проводна својства материјала ; • Класификација проводника и примене ; • Квазиједнодимензионални проводници ; • Транспорт солитона и поларона ; Диелектрична својства материјала ; • Класификација диелектрика и примене ; • Веза између макроскопских и микроскопских параметара диелектрика ; • Теорија поларизабилности ; Магнетна својства материјала ; • Класификација магнетика и примене ; • Слабо и јако магнетно уређење ; • Макроскопска структура магнетика ; Суперпроводност ; • Феноменолошке теорије ; • Микроскопска (БЦС) теорија ; • Џосефсонови спојеви ; • Ниско и високотемпературни суперпроводници ; ;
   Садржај практичне наставе;
   Литература
   1. Callister W., Material Science and Engineering – an introduction, John Wiley & Sons Inc., New York, 1997.
   2. Smith W., Principles of materials and engineering, MC Graw Hill Book Company Inc., New York, 1989.
   3. ;
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   2
   Методе извођења наставепредавања, вежбе, семинари
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавањаПисмени испит30
   Практична наставаУсмени испит
   Пројекти
   Колоквијуми40
   Семинари30