Навигација

Д162 - Пренос топлоте и енергетска интеграција

Спецификација предмета
НазивПренос топлоте и енергетска интеграција
АкронимД162
Студијски програмсви
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ5.0Статус предметаизборни предмет
   Условљност другим предметом-Облик условљености
   Циљеви изучавања предметаЦиљ предмета је успостављање процедура за енергетску анализу, синтезу и оптимизацију технолошких процеса, што ће указати на смањење енергетских захтева, капиталних инвестиција и оперативних трошкова, како код постојећих технологија, тако и при пројектовању нових за одговарајуће производе. При томе је потребно водити рачуна о могућности укључивања нових извора енергије, боље заштите животне средине у погледу мањег загађивања градских и отпадних вода и термичких удара на околину.
   Исходи учења (стечена знања)После успешног савладавања предмета студенти стичу: (1) способност анализе енергетске ефикасности технолошких процеса, (2) знања потребна за примену специјализованих пакета за енергетску интеграцију процеса, (3) компетенције за доношење одлука везаних за топлотну интеграцију у процесној индустрији али и компетенције потребне за рад у научно-истраживачком тиму.
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставе• Енергетска ефикасност. ; • Интеграција индустријских постројења – енергетска оптимизација рада постројења - положаја реактора, детсилационих колона и размењивача топлоте ; • Примена математичких метода за енергетску интеграцију постројења и процеса у целини. ; • Анализа рада постројења применом методологије композитних линија процесних струја, као и помоћних струја и постројења ; • Коришћење енергетских извора са еколошког аспекта ; • Термичко оптерећење животне средине ; • Термоекономска анализа. ;
   Садржај практичне наставеРачунарске симулације енергетске интеграције процеса и семинарски радови који прате теоријску наставу.
   Литература
   1. B. Đorđević, M. Kijevčanin: Energetika procesne industrije, skripta, TMF, Beograd, 2012.
   2. R. Smith, Chemical Process Design, McGraw – Hill, New York, 2005
   3. Jose Goldemberg (editor), World Energy Assessment: Energy and the challenge of Sustainability. New York: United Nations Development Program, 2002
   4. L.T.Biegler, I.E. Grossmann, A.W. Westerberg, Systematic Methods of Chemical Process Design, Prentice Hall, 1997
   5. M.M. El-Halwagi, Sustainable Design through Process Integration: Fundamentals and Applications to Industrial Pollution Prevention, Resource Conservation, and Profitability Enhancement, Butterworth-Heinemann/Elsevier, 2012.
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   2
   Методе извођења наставеНастава укључује предавања и рад на рачунару - пројектовање мрежа размењивача топлоте, енергетска анализа дестилационих колона.
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавањаПисмени испит
   Практична наставаУсмени испит40
   Пројекти
   Колоквијуми
   Семинари60