Навигација

Д156 - Отпадни органски производи као секундарне сировине

Спецификација предмета
НазивОтпадни органски производи као секундарне сировине
АкронимД156
Студијски програмсви
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ5.0Статус предметаизборни предмет
   Условљност другим предметомОблик условљености
   Циљеви изучавања предметаЦиљ предмета је да оспособи студенте да самостално препознају могућности поновне употребе искоришћених производа органске хемијске технологије. Студенти су способни да идентификују која органска једињења су загађивачи животне средине, а која су погодна за рециклажу.
   Исходи учења (стечена знања)Студенти су способни да анализирају сложене технологије рециклаже органских производа. На основу анализе проблема, студенти су у стању да одаберу адекватне технологије за уклањање органских загађивача из водотокова и земљишта. Студенти су оспособљени за рад у тиму и да на адекватан начин представе резултате свог рада.
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеСтуденти се упознају са могућностима поновне употребе/рециклаже или уклањања отпадних производа органске хемијске технологије: полимерних материјала, коришћених уља и мазива, расхладних флуида, као и органских флуида који доспевају у земљиште и водотокове акцидентним ситуацијама. Идентификују се најчешћи органски загађивачи. Студенти се упознају са могућностима искоришћења органских секундарних сировина и уклањања органских загађивача из воде и земљишта.
   Садржај практичне наставе
   Литература
   1. N.K. Ostler Introduction to Environmental Technology, Prentice Hall, 1995
   2. A. Sequeira Jr., Lubricant Base Oil and Wax Processing, Texaco Inc., 1994
   3. C.P. Rader, S.D. Baldwin, D.D. Cornell, G.D. Sadler, R.F. Stockel, Eds., Plastics, Rubber and Paper Recycling: A Pragmatic Approach, ACS Symposium Series 609, ACS, Washington D.C., 1995
   4. Иванка Поповић, Рециклажа полимерних материјала, интерна скрипта , ТМФ, Београд, 2006
   5. Мирјана Ристић, Милован Вуковић, Управљање чврстим отпадом, Технички факултет, Бор, 2006
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   2
   Методе извођења наставеПредавања, семинарски рад
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавањаПисмени испит
   Практична наставаУсмени испит50
   Пројекти
   Колоквијуми
   Семинари50