Навигација

Д150 - Одабрана поглавља инструменталне анализе

Спецификација предмета
НазивОдабрана поглавља инструменталне анализе
АкронимД150
Студијски програмсви
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ7.0Статус предметаизборни предмет
   Условљност другим предметомОблик условљености
   Циљеви изучавања предметаЦиљ предмета је да студент стекне теоријско знање и експерименталне способности да користи ону инструменталну методу која је релевантна за област иастраживанја којом се бави и да стекне основна знања о одабраним методама које су обрађене на курсу.
   Исходи учења (стечена знања)Кроз предавања, консултације и презентацију семинарског рада студент треба да развије комуникационе способности. Истовремено, кроз семинарске радове које презентују остали студенти, студент овладава знањем о низу других инструменталних метода и њиховој примени а кроз заједничку припрему материјала за учење развија способност тимског тада.
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеПрограмом је обухваћен већи број инструменталних метода (спектроскопија, флуоресценција и фосфоресценција, нуклеарна магнетна резонанца, термијске методе, гасна и течна хроматографија, комбиноване методе итд.). Програм курса и избор метода зависе од интересовања студената и мењају се сваке године.Сваки студент, у договору са ментором, бира једну методу, прикупља литературу и посећује лабораторију у којој се метода примењује. Представља методу осталим студентима кроз презентацију семинарског рада и писањем краћег текста (10-15 страна) у коме су објашњени основни принципи рада инструмента, илустровани конкретним примерима. Студенти на крају полажу завршни тест који покрива све обрађене методе.
   Садржај практичне наставеИндивидуални рад у лабораторији.
   Литература
   1. F. Settle (Ed.), Hand Book of Instrumental Techniques for Analytical Chemistry, Prentice Hall Inc., New Jersey, 1997.
   2. L.D.Field, S.Sternhell, J.R.Kalman, Organic Structures from Spectra, John Wiley, 2002.
   3. M. Radojević i V.N. Bashkin, Practical Environmental Analysis, Royal Society of Chemistry, Cambridge, 1999.
   4. Интерни материјал за учење који је резултат тимског рада студената уз консултације са наставником.
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   3
   Методе извођења наставеНастава се одвија у виду предавања, консулатација са сваким студентом и менторске помоћи наставника у изради семинарског рада, индивидуалне посете лабораторији у којој се се примењује одабрана метода, презентације семинарских радова, тимске припреме материјала за учење и полагања теста.
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавања20Писмени испит40
   Практична настава10Усмени испит
   Пројекти
   Колоквијуми
   Семинари30