Навигација

Д127 - Физичка органска хемија

Спецификација предмета
НазивФизичка органска хемија
АкронимД127
Студијски програмсви
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ5.0Статус предметаизборни предмет
   Условљност другим предметомПоложени одговарајући испити из органске хемијеОблик условљености
   Циљеви изучавања предметаЦиљ предмета је да упозна студенте са савременим концептом проучавања реактивности органских молекула, као и низом метода за потпуније дефинсање механизма органских реакција. Поред тога, студенти ће се упознати са значајном улогом растварача у органским реакцијама, пошто они нису само инертни медијуми у којима се реакција одвија, већ могу значајно да утичу на ток и механизам реакције.
   Исходи учења (стечена знања)Упознавање са квантитативним аспектом проучавања органских реакција (квантификовање енергетских, структурних, солватационих и других ефеката током реакција). Сазнања о новим вртама реакција (перицикличне реакције) којима се под одређеним условима на врло једноставан начин могу добити веома сложени органски молекули.
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеПредмет обухвата опште принципе физичке органске хемије који подразумевају кванитифковање енергетских, структурних и других ефеката током реакције, основне концепте реактивности и реакционог механизма, као и низ различитих савремних метода које се користе за дефинисање механизама органских реакција. Значајан део курса је посвећен квантитативном проучавању ефеката солватације и утицају растварача на реактивност органских молекула. Поред јонских реакција, студенти ће се упознати са перицикличним реакцијама и рекацијама слободних радикала. ;
   Садржај практичне наставе
   Литература
   1. J. March, „Advanced Organic Chemistry“, 3rd ed. Wiley-Interscience, New York 2007.
   2. A. Pross, „Theoretical and Physical Principles of Organic Reactivity“, Wiley-Interscience Publication, NewYork, 1990.
   3. H. Maskill, „Structure and Reactivity in Organic Chemistry“, Oxford University Press, 1999.
   4. E. Anslym and D. Dougherty „Modern Physical Organic Chemistry“ University Science Books, California 2005.
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   2
   Методе извођења наставеПредавања
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавања20Писмени испит
   Практична наставаУсмени испит50
   Пројекти
   Колоквијуми
   Семинари30