Навигација

Д120 - Анализа и развој нестационарних процеса и техника

Спецификација предмета
НазивАнализа и развој нестационарних процеса и техника
АкронимД120
Студијски програмсви
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ5.0Статус предметаизборни предмет
  Условљност другим предметомОсновнни курсеви из области динамике и управљања процесима. Курсеви из математике на основним и докторским студијама.Облик условљености
  Циљеви изучавања предметаОсновни циљ предмета је да унапреди знање студената у области динамике процеса, кроз анализу нестационарог рада карактеристићних процеса хемијске индустрије, са посебним нагласком на анализи нелинеарних система. Циљ је, такође, да се укаже на значај познавања динамике процеса, не само са аспекта правилног управљања, већ и у сврху развоја нестационарних, периодичних процеса и истраживачких техника за одређивање равнотежних и кинетичких параметара. ;
  Исходи учења (стечена знања)Након положеног испита студенти су (i) оспособљени за анализу сложених динамичких система, (ii) оспособљени за коришћење потребних математичких, нумеричких и софтверских алата за анализу сложених нестационарних система, (iii) упознати са процесима који се изводе у нестационарном режиму, (iv) оспособљени да стечена знања и научене алате примене у развоју нових нестационарних процеса и техника и, генерално, у свом истраживачком раду ;
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставе1. Динамика сложених хемијско-инжењерских процеса: мултиваријабилни, системи са нагомиланим и распоређеним параметрима, нелинеарни системи. ; 2. Математички алати за испитивање динамике нелинеарних процеса: пертурбациона техника, генерализована фреквентна преносна функција и метода фазне равни. ; 3. Нелинеарни и линеаризовани модели – поређење. ; 4. Периодични процеси који се обавезно изводе у нестационарном режиму, као што су различити адсорпциони циклуси (PSA, TSA, SMB, итд) ; 5. Намерно нестационарни процеси – процеси који се изводе периодично у циљу побољшања производних перформанси ; 6. Истраживачке технике у хемијском инжењерству засноване на нелинаерној динамици. ; ;
  Садржај практичне наставеУ оквиру практичне наставе студенти ће радити по један пројектни задатак.
  Литература
  1. J.M. Douglas, “Process Dynamic and Control”, Vol. 1 i 2, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, 1972
  2. P.L. Silveston, R.R. Hudgins, “Periodic Operation of Reactors”, Elsevier, 2013
  3. P.C. Wankat, “Large Scale Adsorption and Chromatography”, CRC Press, Boca Raton, 1986
  4. M. Petkovska, “Nonlinear Frequency Response Method for Investigation of Equilibria and Kinetics in Adsorption Systems” u “Finely Dispersed Particles: Micro, Nano- and Atto-Engineering”, editori A. M. Spasic i J. P. Hsu, CRC Taylor & Francis, Boca Raton, 2005, pp. 283-327
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  21
  Методе извођења наставеПредавања, израда пројекaта, консултације
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавањаПисмени испит40
  Практична наставаУсмени испит
  Пројекти60
  Колоквијуми
  Семинари