Навигација

Д101 - Хемијска кинетика

Спецификација предмета
НазивХемијска кинетика
АкронимД101
Студијски програмсви
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ5.0Статус предметаобавезан предмет
   Условљност другим предметомОблик условљености
   Циљеви изучавања предметаУпознавање студената са диференцијалним и интегралним облицима закона брзине неповратних хомогених хемијских реакција у затвореним, изохорско-изотермским системима; проучавање закона брзине сложених хемијских реакција као што су: повратне, паралелне, консекутивне и ланчане реакције; упознавање са екперименталним физичко-хемијским методама проучавања кинетике реакција, начином обраде експерименталних података као и методама одређивања реда реакције; упознавање са основним карактеристикама реакција у растворима у условима дифузионе и кинетичке контроле; стицање знања о утицају температуре на кинетику хемијских реакција и упознавање са теоријским поставкама кинетике реакција базираним на теорији судара, теорији прелазног стања и теорији мономолекуларних реакција;
   Исходи учења (стечена знања)Студенти су савладали физико-хемијске методе које се примењују у проучавању кинетике различитих сложених хемијских реакција као и различите методе одређивања реда реакције и оспособљени су да поставе могући механизам сложене хемијске реакције; стекли су неопходна теоројска знања да на основу механизма реакције изведу диференцијални и интегрални облик закона брзине; стекли су теоријска знања о утицају температуре и катализатора на кинетику хемијских реакција ; оспособљени су да применом теорије прелазног стања разматрају утицај различитих параметара на кинетику сложене хемијске реакције. ;
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставе1. Диференцијални и интегрални облици закона брзине неповратних хемијских реакција ; 2. Интегралне и диференцијалне методе одрђивања реда реакције ; 3. Физичко-хемијске методе у проучавању кинетике хемијских реакција ; 4. Закони брзине сложених хемијских реакција (консекутивне, паралелне и ланчане реакције) ; 5. Утицај температуре на брзину хемијских реакција (енергија активације сложених хемијских реакција, зависност енергије активације од температуре) ; 6. Реакције у растворима (кинетика наелектрисаних и ненаелектрисаних учесника реакције и утицај физичко-хемијских особина растварача на кинетику реакције) ; 7. Теорија судара бимолекуларних реакција (константа брзине, предекспоненцијални фактор) ; 8. Теорија прелазног стања и катализа ;
   Садржај практичне наставе1. Колоквијум: рачунска вежба ; 2. Семинарски рад: симулација сложене хемијске реакције на рачунару ;
   Литература
   1. Darko Šepa, Osnovi hemijske kinetike, Akademska misao, Beograd 2001.
   2. J.I.Steinfeld, J.S.Francisko W.L.Hase, Chemical Kinetics and Dynamics, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey 1989.
   3. P.C.Jordan, Chemical Kinetics and Transport, Plenum Press, New York, 1979.
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   2
   Методе извођења наставеПредавања, консултације и симулација изабране сложене хемијске реакције на рачунару
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавањаПисмени испит
   Практична наставаУсмени испит50
   Пројекти
   Колоквијуми
   Семинари50