Навигација

ББИ38 - Генетика

Спецификација предмета
НазивГенетика
АкронимББИ38
Студијски програмБиохемијско инжењерство и биотехнологија
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ3.0Статус предметаобавезан предмет
   Условљност другим предметомМикробиологија и Функционисање биолошких системаОблик условљености
   Циљеви изучавања предметаЦиљ предмета је да се студенти упознају са структуром и функцијом нуклеинских киселина, разликама у начину организације генетичког материјала код прокариота и еукариота, репликацијом, транскрипцијом, транслацијом , факторима који доводе до мутацијa и механизмима њихове поправке, процесима рекомбинације код прокариота и еукариота
   Исходи учења (стечена знања)Након завршеног курса студенти ће разумети како се наследна информација преноси са родитења на потомство, и како се ова информација повремено мења.
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеРазвој генетике и њен значај; нуклеинске киселине; начин организације генетичког материјала код прокариота и еукариота; репликација, транскрипција и транслација код прокариота и еукариота; мутације и механизми поправке; рекомбинације код прокариота и еукариота;
   Садржај практичне наставе
   Литература
   1. Матић Гордана.: (1997): Основи молекуларне биологије, Графомарк, Београд
   2. Матијашевић З., Алачевић М., (1988): Генетика микроорганизама, Загреб
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   2
   Методе извођења наставеПрезентације, приказивање анимација и филмова; консултације
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавањаПисмени испит50
   Практична наставаУсмени испит
   Пројекти
   Колоквијуми50
   Семинари