Навигација

ББИ314 - Термодинамика фазне равнотеже

Спецификација предмета
НазивТермодинамика фазне равнотеже
АкронимББИ314
Студијски програмБиохемијско инжењерство и биотехнологија
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ3.0Статус предметаизборни предмет
  Условљност другим предметомТермодинамикаОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаЦиљ овог курса је да студенти овладају методама прорачуна термодинамичких величина које се користе у анализи процеса са равнотежом фаза као и пројектовању постројења за сепарационе процесе.
  Исходи учења (стечена знања)Студенти стичу основна знања о термодинамичким величинама помоћу којих се описује равнотежа фаза једнокомпонентних и вишекомпонентних система. Упознају се са основним законима који важе у равнотежи фаза и примењују термодинамичке моделе за прорачуне параметара равнотеже фаза од идеалних до веома неидеалних система.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеРавнотежа. Правило фаза. ; Равнотежа фаза једнокомпонентних система. Хемијски потенцијал, фугацитет, коефицијент фугацитета. Кубне једначине стања. ; Равнотежа фаза вишекомпонентних система. Фугацитет и коефицијент фугацитета у смеши. Правила мешања. Активност. Коефицијент активности. Модели за прорачун коефицијента активности. Раул-ов и модификовани Раул-ов закон. Хенри-јев и Далтон-ов закон. Фазни дијаграми. ; Равнотежа пара-течност. ; Равнотежа течност-течност. ; Равнотежа пара-течност-течност. ; Равнотежа чврсто-течност. ; Равнотежа чврсто-пара. ; Равнотежа у адсорпцији гас-чврсто. Осмотска равнотежа и осмотски притисак.
  Садржај практичне наставеРачунски примери који прате теоријску наставу.
  Литература
  1. M. Kijevčanin, B. Đorđević, S. Šerbanović: Hemijsko-inženjerska termodinamika-zbirka zadataka sa teorijskim osnovama, Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd, 2007
  2. B. Đorđević, M. Kijevčanin, S. Šerbanović, I. Radović: Hemijsko-inženjerska termodinamika (udžbenik u pripremi za štampu).
  3. J. Smith, H. Van Ness, M. Abbott, Introduction to Chemical Engineering Thermodynamics, Mcraw-Hill, 2005
  4. B.E. Poling, J.M. Prausnitz, J.P. O'Connell, The Properties of Gases and Liquids, McGraw-Hill, New York, 2001.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  210
  Методе извођења наставеПредавања и рачунске вежбе.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавањаПисмени испит30
  Практична наставаУсмени испит
  Пројекти
  Колоквијуми60
  Семинари