Навигација

14МТЕТ26 - Биоактивна и медицинска влакна

Спецификација предмета
НазивБиоактивна и медицинска влакна
Акроним14МТЕТ26
Студијски програмсви
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ5.0Статус предметаизборни предмет
   Условљност другим предметомОблик условљености
   Циљеви изучавања предметаОвладавање фундаменталним знањима која се односе на добијање, структуру, својства и примену биоактивних и медицинских влакана. Стечена знања развиће способност за мултидисциплинарни приступ новим текстилним материјалаима и новим технологијама, развоју нових биоактивних и медицинских влакана и материјала, као и самостално дефинисање нових идеја у истраживањима.
   Исходи учења (стечена знања)Студенти се оспособљавају да знања из области биоактивних и медицинских влакана и текстила могу користити као теоријску и практичну подлогу у научно-истраживачком и стручном раду у области текстилих и техничких материјала. Студенти ће овладати фундаменталним знањима о савременим биоактивним и медицинским влакнима и производима, развити способност критичке анализе постојећих знања и предвиђања понашања ових материјала у експлоатацији.
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеПредмет обухвата фундаментална знања из области биоактивних и медицинских влакана, са посебним освртом на процесе и поступке добијања, структуру и својства, и могућу примену. Програмом су обухваћена влакна са програмираном биолошком активношћу, као и влакна која се користе за израду материјала за третирање рана и превијање, имплантабилне медицинске материјале, вештачке депое лековитих препарата и текстилне материјале и производе за компресиону терапију.
   Садржај практичне наставеЛабораторијским вежбама су обухваћени: Добијање и карактерисање хемисорпционих влакана хемијским модификовањем конвенционалних текстилних влакана, добијање и карактерисање биолошки-активних влакана, као и Физико-механичка својства текстилних материјала намењених за компресиону терапију
   Литература
   1. Bioactive Fibers and Polymers, ed. Ј.V.Edwards, T.L.Vigo, ACS symposium series, American Chemical Society, Washington, DC, 2001
   2. Medical Textiles, ed. S.Anand, Woodhead Publishing Ltd., Cambridge, 2001
   3. Textiles and the Skin, eds. P.Elsner, K.Hatch, W.Wigger-Alberti, Karger, Basel, 2003
   4. Biofunctional Textiles and the Skin, eds. U.-C.Hipler, P.Elsner, Karger, Basel, 2006
   5. Odgovarajuća literatura iz referentnih časopisa: Reactive and Functional Polymers, Textile Research Journal, Fibres & Textiles in Eastern Europe, Cellulose, Fibers & Polymers, Russian Journal of Applied Chemistry.
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   22
   Методе извођења наставеНастава се реализује кроз предавања, израду експерименталних вежби и семинарских радова.
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавањаПисмени испит
   Практична наставаУсмени испит60
   Пројекти
   Колоквијуми
   Семинари40