Навигација

14ММИ3 - Механика и металургија обликовања метала

Спецификација предмета
НазивМеханика и металургија обликовања метала
Акроним14ММИ3
Студијски програмсви
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ5.0Статус предметаизборни предмет
   Условљност другим предметомнемаОблик условљености
   Циљеви изучавања предметаУпознавање са различитим поступцима обликовања метала и легура. Увид у комплексну проблематику обликовања метала. Упознавање са механизмима локализације деформације и одређивања граничне способности обликовања метала у функцији врсте процеса обликовања и услова под којима се одвија процес деформације.
   Исходи учења (стечена знања)Разумевање фундаменталних аспеката механичког и деформационог понашања метала у условима једноосног и сложеног вишеосног напонско-деформисаног стања. Разумевање узајамног односа између структуре, поступка обликовања и процесних параметара деформације и њиховог утицаја на граничне способности обликовања метала и легура. Инжењерско пројектовање метала и легура које су погодне за обликовање у различитим процесима.
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеПредмет обухвата анализу једноосног и вишеосног напонско-деформисаног стања, проучавање услова за појаву пластичне нестабилности, критеријума деформабилности лимова и масивних тела, као и анализу утицаја структурних карактеристика на деформационо понашање метала и легура. ; Поступци комплексног обликовања лимова и трака. Савијање. Дубоко извлачење. Развлачење. Различити поступци дубоког извлачења. Напонско-деформисано стање при дубоком извлачењу. Одређивање способности за дубоко извлачење. Утицај анизотропије на способност дубоког извлачења. Текстура и термо-механички третман лимова за дубоко извлачење. Метални материјали за дубоко извлачење: (1) Челици; (2) Алуминијум и алуминијумске легуре; (3) Бакар и легуре бакра. Способност обликовања лимова развлачењем. Пластична нестабилност при двоосном затезању. Концепт граничне криве обликовања (GKO). Концепт граничне висине куполе (GVK). Утицај микроструктуре и текстуре на граничне деформације при двоосном затезању. ;
   Садржај практичне наставе1. Испитивање утицаја термо-механичке прераде на формирање кристалографске текстуре и анизотропије. Одређивање способности дубоког извлачења. ; 2. Комплексна анализа деформабилности лимова. Одређивање граничне криве обликовања (GKO и GVK) у функцији: 1) структуре и 2) брзине деформације. ;
   Литература
   1. E. Romhanji, "Mehanika i metalurgija deformacije metala", Beograd-TMF, 2011.
   2. W.F.Hosford, R.M.Caddell, Metal Forming - Mehanics&Metallurgy, Prentice-Hall, 1983.
   3. G.E. Dieter, Workability Testing Techniques, ASM, 1984.
   4. G.E.Dieter, Mechanical Metallurgy, McGraw-Hill, 1986.
   5. Đ.Drobnjak, Fizička metalurgija – Fizika čvrstoće i plastičnosti, Beograd, TMF, 1986.
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   22
   Методе извођења наставеПредавања; Експерименталне вежбе;
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавањаПисмени испит
   Практична настава40Усмени испит60
   Пројекти
   Колоквијуми
   Семинари