Навигација

14МИМКМ4 - Механика композитних материјала

Спецификација предмета
НазивМеханика композитних материјала
Акроним14МИМКМ4
Студијски програмИнжењерство материјала
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ5.0Статус предметаизборни предмет
  Условљност другим предметомКомпозитни материјалиОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаЦиљ предмета је да студенте упозна са механиком понашања композитних материјала кроз теоријска разматрања и рачунске примере. Постојање оваквог програма је потпуно оправдано имајући у виду да примена елемената разматраних материјала у инжењерским конструкцијама данас има све већи значај.
  Исходи учења (стечена знања)Савлађивањем овог курса студенти ће комплетирати своје већ стечено знање о композитним материјалима и бити способни за практичну примену, прорачун и пројектовање конструкција од композитних материјала.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставе1. УВОДНА РАЗМАТРАЊА О КОМПОЗИТНИМ МАТЕРИЈАЛИМА: Подела; структурне компоненте и структуре; терминологија у механици композитних материјала. 2. МАКРОМЕХАНИЧКА АНАЛИЗА ЛАМИНА: Напони и деформације, модули еластичности; Хукови закони за различите типове, структуре и начине оптерећења; веза крутости са инжењерским константама; критеријуми оштећења; трансформација напона и деформација. 3. МИКРОМЕХАНИЧКА АНАЛИЗА ЛАМИНА: Масени и запремински удели, густина; еластичне константе, модули еластичности; Затезна чврстоћа унидирекционих ламина. 4. МАКРОМЕХАНИЧКА АНАЛИЗА ЛАМИНАТА: Дијаграми напон-деформација; напони и деформације у ламинатима; равански и смицајни модули еластичности. 5. ОШТЕЋЕЊА, ЛОМ: Анализа настанка и развоја оштећења у различитим структурама композита; Критеријуми лома у ламинатима. 6. САВИЈАЊЕ КОМПОЗИТНИХ ГРЕДА: Анализа савијања у симетричним и несиметричним структурама греда
  Садржај практичне наставеНумерички примери; припрема за тест; семинарски рад
  Литература
  1. С. Путић, "Механика композитних материјала", скрипта, ТМФ, Београд, 2008.
  2. K. Kaw, "Mechanics of composite materials", second edition, Taylor&Francis CRC PRESS, 2006.
  3. J. N. Reddy, "Mechanics of composite materials and shells-theory and analysis", second edition, Taylor&Francis CRC PRESS, 2003.
  4. Z. Gurdal, R. Haftka, P. Hajela, “Design and Optimization of Laminated Composite Materials“, John Wiley&Sons, INC, 1999.
  5. V. Vasiliev, E. Morozov, “Mechanics and Analysis of Composite materials“, Elsevier Science Ltd, 2001.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  21
  Методе извођења наставеПредавања уз коришћење табле и видео пројектора; ; Вежбе у уз коришћење табле, видео пројектора, графоскопа и фолија.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавањаПисмени испит60
  Практична настава15Усмени испит
  Пројекти
  Колоквијуми20
  Семинари