Навигација

14МИМКМ1 - Еластомери

Спецификација предмета
НазивЕластомери
Акроним14МИМКМ1
Студијски програмИнжењерство материјала
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ4.0Статус предметаизборни предмет
  Условљност другим предметомнемаОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаУпознавање са структуром, својствима и могућностима примене еластомерних материјала. ; Повезивање принципа грађе и динамике полимерних мрежа са специфичностима еластомерне структуре и практичним методама избора еластомерних материјала, ; формирања композита и обликовања производа од еластомера. ; Приказ даљих могућности развоја материјала и нових материјала у овој области ;
  Исходи учења (стечена знања)Овладавање основним принципима и техникама за рад са еластомерним материјалима. ; Познавање широког спектра примене еластомера као материјала. ; Оспособњеност за пројектовање еластомерних материјала, посебно састављање рецептура за каучукове смесе и дизајнирање производа од еластомера. ;
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеУвод-природа, место и значај еластомерних материјала ; 1.Структура и својства каучука и других основних типова еластомера ; 2.Структура и својства еластомерних мрежа ; 3. Реологија еластомерних материјала ; 4.Примена и методе избора еластомерних материјала ; 5. Компоненте рецептура за производе од еластомера ;
  Садржај практичне наставе1.Упознавање са еластомерним сировинама ; 2.Састављање рецептура за каучукове смесе ; 3. Припрема каучукових смеса ; 4.Умрежавање каучукових смеса ; 5. Прорачуни параметара умешавања, вулканизовања и својстава вулканизата ;
  Литература
  1. М.Плавшић, Р.С. Поповић, Р.Г. Поповић, Еластомерни материјали, Научна књига, Београд 1995
  2. М.Плавшић, Збирка задатака из технологије гуме Катедра за ОХТ (интерно издање) ТМФ, Београд, 1985.
  3. J. Mark, B. Erman, C.M. Roland, Science and technology of rubber, Elsevir, Amsterdam 2013
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  22
  Методе извођења наставеНастава се изводи кроз предавања, рачунска и експериментална вежбања
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања5Писмени испит
  Практична настава15Усмени испит45
  Пројекти
  Колоквијуми25
  Семинари10