Навигација

14МИМФ2 - Функционални композитни материјали - виши курс

Спецификација предмета
НазивФункционални композитни материјали - виши курс
Акроним14МИМФ2
Студијски програмИнжењерство материјала
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ4.0Статус предметаизборни предмет
   Условљност другим предметомКомпозитни материјалиОблик условљености
   Циљеви изучавања предметаЦиљ предмета је да студенти стекну теоријска знања о структури, својствима и процесима синтезе функционалних композитних материјала.
   Исходи учења (стечена знања)Успешним полагањем испита из овог предмета студенти ће бити оспособљени: ; - да овладају методама површинског третирања функционалне фазе и избора матричне фазе према намени функционалног композитног материјала, ; - да се оспособе да користе савремене методе карактеризације структуре и методе испитивања функционалних својстава композитних материјала, ; - да се оспособе за примену функционалних материјала у системима у којима могу успешно заменити конвенционалне композитне материјале ;
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставе• Појам и класификација функционалних композитних материјала ; • Конструкциони композитни материјали: материјали за матрице и ојачавање у компoзитима, граничне међуфазне површине: ојачање-матрица, композити са полимерном матрицом., композити са металном матрицом, композити са керамичком матрицом ; • Композитни материјали за топлотне примене ; • Композитни материјали за електричне примене ; • Композитни материјали за електромагнетне примене ; • Композитни материјали за термоелектричне примене ; • Композитни материјали за диелектричне примене ; • Композитни материјали за оптичке примене ; • Композитни материјали за магнетне примене ; • Композитни материјали за електрохемијске примене ; • Композитни материјали за биомедицинске примене , ; • Композитни материјали за балистичку заштиту и апсорбцију вибрација ; • Мултифункционални „ паметни” композитни материјали
   Садржај практичне наставе
   Литература
   1. Р. Алексић , В. Радојевић, Р.Јанчић, Функционални композитни материјали, белешке са предавања, CD, ТМФ, 2013;
   2. D. D.L. Chung, Аpplied Мaterials Science-Aplications of Engineering Materials in Structural, Electronics, Thermal, and other industries, CRC Press, Washington, D.C., 2001; ISBN 0-8493-1073-3
   3. D.D.L.Chung, Composite Materials: Science and Applications, Functional Materials for Modern Technologies, Springer, London, 2002; ISBN 978-1-4471-3732-0
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   31
   Методе извођења наставеПредавања, домаћи задаци, семинарски рад
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавањаПисмени испит60
   Практична наставаУсмени испит
   Пројекти
   Колоквијуми20
   Семинари20