Навигација

14МХОХ10 - Моделовање и корелисање података у петрохемијским процесима

Спецификација предмета
НазивМоделовање и корелисање података у петрохемијским процесима
Акроним14МХОХ10
Студијски програмХемијско инжењерство
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ4.0Статус предметаизборни предмет
  Условљност другим предметомОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаСтицање знања из моделовања петрохемијских процеса, примене регресије и корелација из области хемијског инжењерства на експерименталне или литературне податаке.
  Исходи учења (стечена знања)На основу знања стечених у оквиру овог предмета студенти су способни да моделују једноставније петрохемијске сепарационе и реакционе процесе, да анализирају и обрађују експерименталне податке применом регресионих модела и примењују корелације из области хемијcког инжењерства.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеЛинеарна и вишеструка линеарна регресија. Планирање и анализа експеримената са једним или више фактора. Регресија и корелисање података примери: оређивање коефицијената Антоанове једначине вишеструком линеарном регресијом; параметри Антоанове једначине за различите угљоводонике; корелисање термодинамичких и физичких особина n-пропана; корелисање бинарних коефицијента активности применом Маргулесових једначина за систем брнзен – n-хептан; корелисање преноса топлоте из димензионе анализе; анализа података о брзини хемијске реакције за реакцију каталитичког реформинга; регресија података о брзини хемијске реакције-провера зависности међу варијаблама; регресија података о брзини реакције за хетерогену катализовану реакцију. Моделовање процеса примери: флеш раздвајања различитих угљоводоничних смеша; тростепени флеш испаривач за раздвајање хексана и октана; прорачун температуре првог мехура, прве капи и састава фаза за неидеалну смешу; Fenske-Underwood-Gilliland корелације за дестилационе колоне; Ригорозни прорачуни за једноставније дестилационе колоне.
  Садржај практичне наставеПрактична настава укључује моделовање, обраду и анализу података применом софтвера POLYMATH, Excel и MATLAB.
  Литература
  1. Интерна скрипта: Моделовање и корелисање у петрохемијским процесима, И. Жижовић
  2. Problem Solving in Chemical and Biochemical Engineering with POLYMATH, Excel and MATLAB, M.B. Cutlip and M. Shacham, 2nd Ed., Prentice Hall, 2007.
  3. Probability & Statistics for Engineers & Scientists, 7th Ed. R.E.Walpole, R.H. Myers, S.L. Myers, K. Ye, Pearson, 1995.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  21
  Методе извођења наставеТеоријска настава и практични примери. Консултације.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавањаПисмени испит40
  Практична настава10Усмени испит
  Пројекти
  Колоквијуми30
  Семинари