Навигација

14МХФИ8 - Избор, конструкција и валидација опреме у фармацеутском инжењерству

Спецификација предмета
НазивИзбор, конструкција и валидација опреме у фармацеутском инжењерству
Акроним14МХФИ8
Студијски програмХемијско инжењерство
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ4.0Статус предметаизборни предмет
  Условљност другим предметом-Облик условљености
  Циљеви изучавања предметаЦиљ предмета је да пружи студентима потребна инжењерска знања о принципу рада, конструкционим решењима, методама избора, валидацији и експлоатацији опреме у фармацеутској индустрији.
  Исходи учења (стечена знања)Кроз планирани наставни програм и израду самосталног пројекта, студенти стичу потребно знање о опреми која се користи у различитим фазама производње у фармацеутској индустрији. Стечено знање ће моћи да примене у инжењерској пракси.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеУводна разматрања. Важећа техничка регулатива. Услови којe опрема у фармацеутском инжењерству (ФИ) треба да испуњава према доброј произвођачкој пракси (ГМП) за лекове у медицини. ; Системи за обезбеђење енергената и флуида. Елементи за филтрирање ваздуха: ХЕПА и УЛПА филтери – конструкције, принцип рада. Основе пројектовања система за загревање, вентилацију и кондиционирање ваздуха (HVAC system). ; Конструкције реактора у ФИ; величине потребне за прорачун конструкције реактора. Обезбеђење грејања и хлађења. Прихватне посуде под притиском. Елементи за мешање; типови мешалица, основне геометријске мере, погонски системи. Избор конструкције мешалице за производне поступке у ФИ. ; Системи за механичку и термичку стерилизацију, примери изведених решења. ; Конструкције машина за уситњавање које се користе у ФИ: дробилице, млинови; машине за сечење - критеријуми избора. Конструкциона решења опреме за сепарацију, ситање и калибрацију. Опрема за процесе агломерације и хомогенизације. Конструкције и принципи рада опреме за сушење у ФИ. Машине за таблетирање, капсулирање и коатирање – критеријуми избора. ; Цевоводи у ФИ: материјал и израда, димензионисање, настављање цеви, опрема цевовода. Основне конструкције мерних, регулационих и сигурносних елемената. Повезивање засебних целина и монтажа технолошких линија у фармацеутској индустрији. Валидација опреме у фармацеутској индустрији. Експлоатација опреме у ФИ и одржавање.
  Садржај практичне наставеАнализа изведених решења опреме и постројења у ФИ. Прорачун посуде за инфузиони раствор. Прорачун апарата за стерилизацију сувом и влажном топлотом. Пример пројектовања чисте собе и избор филтера према пројектованој класи чистоће ваздуха. Пример валидације уређаја у ФИ.
  Литература
  1. Предавања предметних наставника и материјал са рачунских вежби
  2. М. Ракин, С. Путић, Н. Томовић, Б. Гњатовић, Опрема у фармацеутском инжењерству, Технолошко-металуршки факултет, Универзитет у Београду, 2010.
  3. М. Јовановић, З. Ђурић, Основи индустријске фармације, Нијанса, Земун, 2005.
  4. Risk-Based Manufacture of Pharmaceutical Products (Risk-MaPP), International Society of Pharmaceutical Engineers, 2010.
  5. P. Cloud, Pharmaceutical equipment validation, The ultimate qualification guidebook, Interpharm/CRC Press, 1998.
  6. M.E. Aulton, Pharmaceutics – The Science of Dosage Form Design, Harcourt Publishers Limited and Elsevier Sci. Limited, 2002.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  21
  Методе извођења наставеПредавања, примери изведених решења опреме и рачунске вежбе у учионици (коришћење видео пројектора и рачунара, графоскопа и табле). Рад пројекта коришћењем лиценцираних MS Office и CAD програмских пакета у мањим групама. Посета производном погону фармацеутске индустрије.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања10Писмени испит
  Практична настава30Усмени испит40
  Пројекти
  Колоквијуми20
  Семинари