Навигација

14МЕИП - Енергетска интеграција процеса

Спецификација предмета
НазивЕнергетска интеграција процеса
Акроним14МЕИП
Студијски програмсви
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ4.0Статус предметаизборни предмет
  Условљност другим предметом-Облик условљености
  Циљеви изучавања предметаЦиљ курса је да студент овлада основама енергетске синтезе и интеграције процеса, водећи рачуна о подизању енергетске ефикасности процеса са аспекта енергије и готових производа, као и применом принципа чистије производње у анализу рада делова постројења и процеса у целини.
  Исходи учења (стечена знања)Студенти стичу знања на основу којих могу: развити методологију идентификовања и развијања стратегије употребе обновљивих и других енергетских извора, енергетски ; анализирати постојеће делове и целине процеса, нарочито са аспекта повећања енергетске ефикасности у односу на постојећа решења у процесној индустрији (енергетска конзервација процеса) и смањења термичког загађења животне средине ;
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеI ТЕРМОДИНАМИЧКА АНАЛИЗА ПРОЦЕСА ; II АНАЛИЗА ЕНЕРГЕТСКИХ ЗАХТЕВА СЕПАРАЦИОНИХ ПРОЦЕСА. ; III ПРИМЕНА ИНДИРЕКТНЕ, ДИРЕКТНЕ ТОПЛОТНЕ ПУМПЕ У ДЕСТИЛАЦИЈИ. ; IV КОНЗЕРВАЦИЈА ЕНЕРГИЈЕ, МЕНАЏМЕНТ ТОПЛОТНОМ ЕНЕРГИЈОМ ; V СИНТЕЗА ЕНЕРГЕТСКИХ, ПРОЦЕСНИХ МРЕЖА. ; VI УВОЂЕЊЕ, ПРИМЕНА ПРИНЦИПА ЧИСТИЈЕ ПРОИЗВОДЊЕ (ПОВЕЋАЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ АПАРАТА, ПРОЦЕСА, СМАЊЕЊЕ ПОТРОШЊЕ СИРОВИНА, ПОМОЋНИХ ФЛУИДА, ДР.) ; VIII КОРИШЋЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКИХ ИЗВОРА СА ЕКОЛОШКОГ АСПЕКТА. ПРИМАРНИ, АЛТЕРНАТИВНИ, ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ (ФОСИЛНА ГОРИВА, БИОМАСА, СОЛАРНА ЕНЕРГИЈА, ГЕОТЕРМАЛНА ЕНЕРГИЈА, НУКЛЕАРНА ЕНЕРГИЈА, ДР.). ;
  Садржај практичне наставеРачунарске симулације енергетске интеграције процеса и семинарски радови који прате теоријску наставу.
  Литература
  1. 1) B. Đorđević, M. Kijevčanin: Energetika procesne industrije, skripta, TMF, Beograd, 2012.
  2. Референтна литература:
  3. 1) R. Smith, Chemical Process Design, McGraw – Hill, New York, 2005.
  4. 2) B. Linnhoff, D.W. Townsend, D. Boland, G. F. Hewitt, B.E.A. Thomas, A. R. Guy and R. H. Marsland, User Guide on Process Integration for the Efficient Use of Energy, IChemE, UK, 1994.
  5. 3) M.M. El-Halwagi, Sustainable Design through Process Integration: Fundamentals and Applications to Industrial Pollution Prevention, Resource Conservation, and Profitability Enhancement, Butterworth-Heinemann/Elsevier, 2012.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  21
  Методе извођења наставеПредавања и рад на рачунару.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавањаПисмени испит30
  Практична наставаУсмени испит
  Пројекти
  Колоквијуми
  Семинари70