Навигација

14МБИП9 - Технологија паковања хране

Спецификација предмета
НазивТехнологија паковања хране
Акроним14МБИП9
Студијски програмБиохемијско инжењерство и биотехнологија
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ3.0Статус предметаизборни предмет
   Условљност другим предметомПознавање технологија прехрамбене и биотехнолошке струкеОблик условљености
   Циљеви изучавања предметаЦиљ предмета је да студенти стекну знања о начинима паковања хране, врстама ; материјала за паковање, међусобним интеракцијама паковања и хране и улози паковања у ; обезбеђивању квалитета и исправности хране
   Исходи учења (стечена знања)Познавање принципа паковања хране, типова прехрамбене амбалаже и материјала од којих се израђују, познавање функционалних својстава прехрамбене амбалаже, методологије контроле квалитета амбалаже
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставе1. Улога паковања у производњи хране – намирнице које се пакују (свеже, прерађене, конзервисане), баријерна својства амбалаже, обележавање и етикетирање упаковане хране. ; 2. Захтеви у паковању хране – законски, захтеви тржишта (купца), дистрибуције, продаје, заштите животне средине, спецификације за паковање и стандарди. ; 2. Квалитет и трајност упаковане хране – утицај хемијских (миграције), микробиолошких и физичких фактора на квалитет и трајност упаковане хране. ; 3. Примена металне амбалаже – сировине за производњу амбалаже, технологије пуњења, трајност производа, могућности рециклирања амбалаже. ; 4. Примена стаклене амбалаже – типови, квалитет и трајност хране у стакленој амбалажи, избор затварача, рециклирање стаклене амбалаже. ; 5. Примена пластичне амбалаже – типови пластичне амбалаже, пластични филмови и омотачи, контакт са храном и баријерна својства, управљање отпадном пластичном амбалажом. ; 6. Примена папирне и картонске амбалаже – типови и улога папирне и картонске амбалаже, дизајн картонске амбалаже. ; 7. Активна и интелегентна паковања – функције активног и интелегентног паковања (везивање кисеоника, емитери етанола, апсорбери влаге, укуса и мириса, контрола темепратуре, антимикробна и антиоксидативна паковања, индикатори квалитета и безбедности производа). ; 8. Паковање у модификованој атмосфери (МАП) – гасови који се користе, утицај гасова на активност мироорганизама, типови амбалажних материјала који се могу користити за МАП, машине које се користе за МАП. ; 9. Нови трендови у паковању хране – јестиви омотачи и филмови. ;
   Садржај практичне наставеЛабораторијске вежбе које обухватају испитивања микробиолошке исправности амбалаже, одређивање трајности производа у зависности од паковања, производња јестивих омотача и филмова и испитвање њихових баријерних и антимикробних својстава
   Литература
   1. скрипта са предавања
   2. Richard Coles, Derek McDowell, Mark Kirwan, FOOD PACKAGING TECHNOLOGY, Blackwell Publishing Ltd, 2003
   3. Jung H. Han ed. , Innovations in Food Packaging, Elsevier Ltd., 2005
   4. Brody A., Strupinsky E., Kline L., Active Packaging for Food Applications, CRC Press, 2001
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   21
   Методе извођења наставеПредавања, практична настава, семинари
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавања10Писмени испит75
   Практична наставаУсмени испит
   Пројекти
   Колоквијуми
   Семинари15