Навигација

14МБИП10 - Безбедност хране

Спецификација предмета
НазивБезбедност хране
Акроним14МБИП10
Студијски програмБиохемијско инжењерство и биотехнологија
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ3.0Статус предметаизборни предмет
  Условљност другим предметомПознавање технологија прехрамбене и биотехнолошке струкеОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаЦиљ предмета је да студенти стекну знања из области управљања квалитетом и ; безбедношћу хране применом HACCP система, стандарда серије ISO 9000, ISO 22000 и сродних
  Исходи учења (стечена знања)Успешним полагањем испита из овог предмета студенти ће бити оспособљени: а) да учествују у изради дијаграма токова специфичних производних процеса, анализи опасности за сваки процесни корак, дефинисању критичних контролних тачака као и изради HACCP планова, б) да разумеју принципе имплементације и примене стандарда ISO 9001 у било којој организацији и ISO 22000 или сродних у производњи хране, в) да примењују методе за анализу и унапређења система управљања безбедношћу и квалитетом у прехрамбеној индустрији.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставе1. Систем анализе опасности и критичних контролних тачака (HACCP) и његова примена у производњи хране. ; 2. Основни принципи и примена HACCP система. ; 3. Хемијске, биолошке и физичке опасности и њихова контрола ; 4. Анализа ризика генетски модификоване хране ; 5. Претходно потребни програми – GMP, GHP, Codex Alimentarius ; 6. Стандарди за обезбеђивање квалитета и безбедности прехрамбених производа – ISO 9000, ISO 22000, BRC Food. ; 7. Документација система за обезбеђивање квалитета и безбедности прехрамбених производа ; 8. Трошкови квалитета ; 9. Технике и алати побољшања квалитета ; а) Дијаграми - дијаграми тока процеса, хистограми, парето дијаграми, Ишикава дијаграми, контролне карте ; б) Технике решавања проблема – анализа утицаја и последица грешака, анализа узрока, корективне и превентивне мере, ; б) Управљање променама – гап анализа, радар карте, гантограми, матрица одговорности ; 10. Статистичке методе у праћењу перформанси и унапређењу система обезбеђења квалитета и безбедности прехрамбених производа (six sigma) ;
  Садржај практичне наставеПрактична настава прати наставне јединице теоријских предавања, углавном кроз анализу студија случаја. Могућа је организација посете предузећа за чије процесе ће се практично вршити анализа ризика од хемијских, физичких и микробиолошких контаминација, као и израда HACCP планова.
  Литература
  1. Одговарајући стандарди
  2. др Илија Ђекић, методе побољшања система управљања безбедношћу и квалитетом у производњи хране, Пољопривредни факултет Универзитета у Београду, 2010
  3. Martin R.Adams, M. J. Robert Nout, Fermentation and Food Safety, Aspen Publishers, Inc. ; Gaithersburg, Maryland, 2001
  4. R. E. HESTER AND R. M. HARRISON, Food Safety and Food Quality, The Royal Society of Chemistry 2001
  5. RONALD H. SCHMIDT and GARY E. RODRICK, FOOD SAFETY HANDBOOK, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken. New Jersey, 2003
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  12
  Методе извођења наставеПредавања, практична настава, семинари
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавањаПисмени испит50
  Практична настава30Усмени испит
  Пројекти
  Колоквијуми
  Семинари20