Навигација

14ИЖС431 - Обновљиви извори енергије

Спецификација предмета
НазивОбновљиви извори енергије
Акроним14ИЖС431
Студијски програмИнжењерство заштите животне средине
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ4.0Статус предметаизборни предмет
  Условљност другим предметомнемаОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаОбновљиви извори енергије: соларна енергија, геотермална енергија, енергија ветра, енергија биомасе и биогаса и енергија воде
  Исходи учења (стечена знања)Стечено знање је неопходно за сагледавање техничких еколошких, економских и политичких аспеката коришћења обновљивих извора енергије.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеЕнергетика, екологија, економија. Соларна енергија: ресурси, соларне технологије, соларни системи. Енергија ветра: ресурси, коришћење енергије ветра, системи засновани на енергији ветра, технички проблеми и решења. Биомаса: карактеристике биомасе, технологије и системи за коришћење биомасе, биогорива. Хидроенергија: ресурси, искоришћење погонске снаге воде, мале хидроелектране, коришћење енергије таласа. Геотермална енергија: врсте геотермалних извора, ресурси, технологије и системи за њихову експлоатацију, последице на животну средину.
  Садржај практичне наставеУ оквиру овог курса студенти раде пројектни задатак са слободном темом из области обновљивих извора енергије. Рад се презентује у облику извештаја, компјутерског модела, лабораторијског експеримента, математичког модела.
  Литература
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   21
   Методе извођења наставеПредаваења, рачунске вежбе, семинари, лабораторијске вежбе.
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавањаПисмени испит30
   Практична наставаУсмени испит
   Пројекти
   Колоквијуми60
   Семинари10