Навигација

14ИЖС427 - Акциденти и управљање ризиком

Спецификација предмета
НазивАкциденти и управљање ризиком
Акроним14ИЖС427
Студијски програмИнжењерство заштите животне средине
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ2.0Статус предметаизборни предмет
   Условљност другим предметомОстварено 157 ЕСПБ.Облик условљености
   Циљеви изучавања предметаУпознавање основних појмова и проблема везаних за управљање ризиком, и управљање ризиком по животну и радну средину. Анализа акцидентних ситуација у индустрији и животној средини, њихових узрока и последица, као и могућности за њихову елиминацију или минимизацију.
   Исходи учења (стечена знања)Познавање техника, технологија и организационих мера које имају за циљ спречавање појева и догађаја који могу угрозити животну средину, људе и имовину, и минимализација ефеката уколико до тих појава дође.
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеДефинисање ризика, хазарда, акцидента и катастрофе. Међународна и домаћа правна регулатива за управљање ризиком. Релевантни међународни стандарди (ISO 14000, ISO 18000, ISO 31000) и смернице за њихову примену. Управљање ризицима: идентификација, процена и контрола ризика. Модели управљања ризицима у животној средини. Дефинисање мера за управљање ризицима. Анализа примера акцидентних ситуација у индустрији и животној средини, њихових узрока и последица, као и могућности за њихову елиминацију или минимизацију. Несрећни случајеви и кризни менаџмент. Иновације у управљању ризицима.
   Садржај практичне наставеИзрада литературног рада везаног за неку од техника управљања ризиком или конкретну акцидентну ситуацију.
   Литература
   1. В. Поцајт: Неауторизованa скриптa, TMФ, Београд, 2007.
   2. . Lerche, W. Glaesser: Environmental Risk Assessment, Springer Verlag, Berlin, ISBN: 978-3-540-26249-7, 2006
   3. US Environmental Protection Agency: General Risk Management Program Guidance, http://yosemite.epa.gov/oswer/ceppoweb.nsf/content/EPAguidance
   4. C. Perrow: Normal Accidents: Living with High-Risk Technologies, Princeton University Press, ISBN-13: 978-0691004129
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   22
   Методе извођења наставеПредавања, семинарски радови
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавања10Писмени испит
   Практична наставаУсмени испит60
   Пројекти
   Колоквијуми
   Семинари30